کتاب جامع التواریخ(تاریخ اقوام پادشاهان ختای)

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی جامع التواریخ(تاریخ اقوام پادشاهان ختای)

حجم دانلود: 9.4 مگا بایت
صفحات کتاب : 180

فضل الله همدانی، طبیب، عالم و مورخ برجسته دوره سلطنت غازان خان و الوجایتو است. این اثر تألیف مستقیم خود او نیست، بلکه توسط گروهی از محققان و مترجمان و زیر نظر وی آماده شده است.

رشیدالدین از سوی اولجایتو جامع التواریخ را به عنوان تاریخ عمومی پس از ۵۰ سال به پایان رساند. اثر حاضر بخش مربوط به تاریخ اقوام پادشاهان چین (ختای) است. از جمله آثار مؤلف بخشی در حوزه تاریخ، شماری در معارف دینی نظیر تفسیر، علوم قرآن و احکام و اندکی در طبّ و آئین مملکت داری است.

تصحیح کتاب جامع التواریخ(تاریخ اقوام پادشاهان ختای) توسط محمد روشن انجام شده است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب جامع التواریخ(تاریخ اقوام پادشاهان ختای)

مشخصات کتاب جامع التواریخ(تاریخ اقوام پادشاهان ختای)

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 180

کنگره : DSR1029‭/ج‌25 1385

دیویی : 955/062

کتابشناسی ملی : ‭م‌84-45352

شابک : ‎9648700168

سال نشر : 1385

نظرات درباره کتاب جامع التواریخ(تاریخ اقوام پادشاهان ختای)