کتاب داستان های قرآن و پیامبران

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی داستان های قرآن و پیامبران

حجم دانلود: 3.3 مگا بایت
صفحات کتاب : 434

داستان های قرآن و پیامبران

اثر علامه قطب الدین راوندی با ترجمه لطیف راشدی منتشر شده است. قرآن سرشار از قصه های واقعی پندآموز و عبرت انگیز برای مومنان و کافران است. هم مومنان را تشویق به استحکام ایمان می کند و هم به غیرمومنان هشدار می دهد که زمانه همیشه بر وفق مرادشان نخواهد بود تا هر چه دوست دارند انجام دهند. دنیا تنها همین دنیای مادی نیست و حسابرسی دیر یا زود از راه می رسد.


در قصّه های قرآن، به شیوه ای کاملاً تجسّمی و عینی، مؤمنان و کافران جلوه های رحمت و انتقام پروردگار را لمس می کنند. صحنه های امیدبخش زندگی و پیروزی مؤمنان در کنار مناظر هلاک و آوارگی و زبونی کافران، همچون سمفونی باشکوهی جلوه می کند که ساعتی مخاطب را در خویش فرو می برد و گوشهٔ جانش را گاه از امید و گاه از بیم لبریز می سازد.

در این کتاب ابتدا با سنت الهی در بیان قصه های قرآنی آشنا می شوید و سپس وارد دنیای شگفت و پر از درس قصه های قرآنی می شوید و از زبان معصومین پاسخ سوالات خود درباره این قصه ها و چند و چون آن ها را می خوانید.

باب اول: قصهٔ حضرت آدم (ع)
باب دوم: قصه هایی از حضرت ادریس و حضرت نوح (ع)
باب سوم: قصه هایی از حضرت هود و حضرت صالح (ع)
باب چهارم: قصهٔ حضرت ابراهیم خلیل (ع)
باب پنجم: قصه هایی از حضرت لوط و ذی القرنین (ع)
باب ششم: قصه هایی از حضرت یعقوب و حضرت یوسف (ع)
باب هفتم: قصه هایی از حضرت ایوب و حضرت شعیب (ع)
باب هشتم: قصه هایی از حضرت موسی بن عمران (ع)
باب نهم: داستان هایی دربارهٔ بنی اسرائیل
باب دهم: داستان هایی از حضرت اسماعیل و لقمان حکیم
باب یازدهم: داستان هایی از حضرت داود (ع)
باب دوازدهم: قصه هایی از حضرت سلیمان (ع)
باب سیزدهم: داستان هایی از ذی الکفل و عمران (ع)
باب چهاردهم: داستان هایی از حضرت زکریا و حضرت یحیی (ع)
باب پانزدهم: داستان هایی از حضرت ارمیا و حضرت دانیال (ع)
باب شانزدهم: داستان هایی از حضرت جرجیس و حضرت عزیر و حزقیل (ع)
باب هفدهم: داستان هایی از حضرت شعیا و اصحاب اخدود و حضرت الیاس و الیسع و حضرت یونس و اصحاب کهف و اصحاب رقیم (ع)
باب هجدهم: داستان هایی از حضرت عیسی (ع)
باب نوزدهم: داستان هایی از معجزات پیغمبر اسلام حضرت محمد (ص) و جنگ های آن حضرت و...
باب بیستم: داستان هایی از زندگی حضرت محمد (ص)

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب داستان های قرآن و پیامبران

مشخصات کتاب داستان های قرآن و پیامبران

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 434

کنگره : ‏‫‬‭BP88‏‫‬‭‏‫‬‭/ق62ق6 1396

دیویی : ‏‫‬‭297/156

کتابشناسی ملی : 5039122

شابک : 978-964-202-397-4

سال نشر : 1396

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

نظرات درباره کتاب داستان های قرآن و پیامبران