کتاب پای درس امام صادق (ع)

نگاهی موحدانه به شگفتی های آفرینش؛ ترجمه ی توحید مُفَضَّل

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی پای درس امام صادق (ع)

حجم دانلود: 7.3 مگا بایت
صفحات کتاب : 176

پای درس امام صادق (ع)

ترجمه حدیث توحید مُفَضَّل از امام صادق (ع) است. توحید مُفَضَّل، اثر ماندگار امام صادق علیه السلام است که به شاگرد خود مفضل بن عُمَر آموخته است.

این اثر امام صادق توسط دانشمند گرامی محمدمهدی رضایی ترجمه شده است. در این کتاب با شگفتی های عالم آفرینش آشنا خواهیم شد. هدف از آشنایی با اسرار آفرینش در این کتاب، شناخت خداوند و توحید است. این حدیث طی چهار جلسه بر مُفَضَّل بن عمر جعفی املا شده است: اسرار آفرینش در انسان اسرار آفرینش در حیوانات اسرار آفرینش در طبیعت اسرار بلاها و آفت ها...

قسمتی از کتاب پای درس امام صادق (ع)

ای مفضل! شک داران، علل و اسباب و مقصودهای نهفته در آفرینش را نمی دانند و درک و فهم شان، به درستی و حکمتی که در آفریده های خدای تعالی، یعنی در دسته های گوناگون موجودات خشکی و دریا و کوه و دشت وجود دارد، نم رسد. چون علم شان اندک است، به انکار، و چون چشم حقیقت بینشان ضعیف است، به تکذیب و خیره سری روی کرده اند، تا آنجا که آفرینش اشیاء را منکر شده اند و ادّعا کرده اند که این همه خود به خود به وجود آمده و در آن هیچ پردازش و تقدیر و حکمتی از سوی مدبّری و آفریننده ای دخالت نداشته است «برتر است خدای تعالی از آنچه می گویند. خدایشان بکشد، چگونه از حق منحرف می گردند»