کتاب معماری و خودشکوفایی کودکان

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی معماری و خودشکوفایی کودکان

حجم دانلود: 3.3 مگا بایت
صفحات کتاب : 133

کتاب معماری و خودشکوفایی کودکان نوشته جمال الدین مهدی نژاد درزی و مهدیه حسن خانی درباره خودشکوفایی در کودکان است.

برای اولین بار گلدشتاین واژه ی خود شکوفایی را استفاده کرد و از خودشکوفایی به معنی اینکه تمام وجوه خود را به فعالیت درآوریم و از تمام قابلیت های وجود خویش استفاده کنیم به کار برد.

در نتیجه خود شکوفایی مانند پروسه ی تغییر نیروهایی که در فرد وجود دارد، در حدکمال است انسان خود شکوفا انسان کاملی است که زندگی و کنش وری او در حد کمال است و غنای زندگی فرد خودشکوفا بیشتر از دیگران است در مجموع، واژه ی «خود شکوفایی» را می توان در معنای پرورش و به کار بردن تمام قابلیت های بالقوه و قریحه ها و استعدادهایی که در فرد وجود دارد معنا کرد.

در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ با پیشرفت علم، رویکردهای رفتاری انسان و محیط اطراف انسان با هم گره خورد که جدا شدن آنها از هم امکان پذیر نبود، این رویکرد معتقد است که ادامه دهنده ی هستی و شخصیت افراد محیط است به عبارتی افراد تنها پذیرنده ی صرف تاثیرات محیطی نیستند بلکه در محیط تغییر نیز ایجاد می کنند این رویکرد معتقد است که رابطه ی انسان و محیط به صورت پویا و قابل تغییر می باشد و رابطه ی انسان با محیط را سطح بندی می کند از طرفی شاید به دلیل قید و بندها و فشارها، شیوه های رفتاری فرد یا گروه تغییر کند که رسیدن به این سطح با استفاده از به حداکثر رساندن شیوه های استفاده از محیط و قابلیت محیط صورت می گیرد.

در نتیجه، هسته ی زندگی هر فردی یادگیری است که این یادگیری حتی در زمانی که به آن فکر نمی کنیم نیز اتفاق می افتد هیج رفتاری در محیط خلا اتفاق نمی افتد در نتیجه محیط کالبدی، راه های گوناگون رفتار است. هر محیط آموزشی از عناصر و مولفه هایی تشکیل می شود که این مولفه ها در کنار هم معنا می یابد و هرکدام از این مولفه ها در تشکیل رفتارهای مختلف انسان موثر می باشد.

کتاب حاضر در پی جستجوی مولفه هایی، برای طراحی محیطی است که در خودشکوفایی دانش آموزان موثر باشد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب معماری و خودشکوفایی کودکان

مشخصات کتاب معماری و خودشکوفایی کودکان

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 133

کنگره : ‏‫‬‭BF721

دیویی : ‏‫‬‭155/4

کتابشناسی ملی : 6236808

شابک : ‏‫‭978-622-266006-2‬‬

سال نشر : 1399

نظرات درباره کتاب معماری و خودشکوفایی کودکان