کتاب بهبود عملکرد کارمندان

3 از 1 نظر

صوتی بهبود عملکرد کارمندان

حجم دانلود: 66.5 مگا بایت

بهبود عملکرد کارمندان

هدف اصلی هر مدیر این است که به کارکنان خود کمک کند تا کار خوب انجام دهند و توانایی خود را برای انجام این کار در طول زمان افزایش دهند. اما در حالی که مفهوم مدیریت عملکرد جدید نیست، روش هایی که برای انجام آن مورد استفاده قرار گرفته تغییر کرده است. مدیران امروز باید با انواع عوامل مختلف، از جمله کمبود نیروی کار ماهر و کسانی که محل کار خود را ترک می کنند معضلی که سالیان دراز بیشتر افراد درگیر آن هستند روبرو شوند.

در این دوره، دان پین، کارشناس منابع انسانی، استراتژی هایی را برای ایجاد یک فرهنگ با عملکرد بالا و همچنین بهترین شیوه برای بهبود عملکرد کارکنان در محل کار مدرن را به اشتراک می گذارد. دان تکنیک هایی را برای بیان واضح انتظارات، اعطای وظایف و مدیریت کارگران از راه دور بیان می کند. او همچنین ریشه ای به عملکرد کارکنان ضعیف،کارکنان پرکارآمد و کم کارآمد می پردازد.

مباحث عبارتند از:

• تعریف اهداف و انتظارات

• ایجاد فرهنگ اخراج

• بهبود محیط کار

• اصول کلیدی مدیریت زمان

• مدیریت کارمندان راه دور

• شناسایی و پاداش کارکنان

• توانمند سازی ابزارهای مدیریت عملکرد

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب بهبود عملکرد کارمندان

مشخصات کتاب بهبود عملکرد کارمندان

نوع اثر : کتاب

نظرات درباره کتاب بهبود عملکرد کارمندان