کتاب مهارت های مذاکره

3 از 1 نظر

صوتی مهارت های مذاکره

حجم دانلود: 132.4 مگا بایت

در کتاب صوتی مهارت های مذاکره می شنوید
تنها فروشنده های حرفه ای نیستند که مهارت های چانه زنی برای آنها مهم است. با اندکی شکیبابی، همه ی ما می توانیم از قوانین ساده ی چانه زنی درس بگیریم و در خرید خانه یا ماشین خود به معامله بهتری دست یابیم، و همچنین از طریق بستن قراردادهای بهتر با تامین کنندگان مواد اولیه، مشتریان و حتی همکارانمان به موفقیت های بهتری برسیم. در «مهارتهای مذاکره»، کریس کرافت، استاد چانه زنی شما را در تمامی مراحل چانه زنی از تصمیم گیری، تا گفتگو و پایان به بحث گام به گام راهنمایی می کند.

او به شما می گوید که چگونه چانه زنی خود را برنامه ریزی، و اولین قیمت پیشنهادی خود را محاسبه کنید. افزون بر این، او شما را با مجموعه ای از تکنیک های خاص چانه زنی آشنا می کند، به شما نشان می دهد که چگونه از طریق تبادل به یک مبادله ی برد-برد دست یابید، و در پایان چگونه معامله را به سرانجام برسانید.

موضوعات:
۱. چرا از چانه زنی اجتناب می کنیم.
۲. چه هنگام باید به فکر چانه زنی بیافتیم.
۳. برنامه ریزی چانه زنی
۴. محاسبه اولین قیمت پیشنهادی
۵. بکاربستن تاکتیک های مختلف چانه زنی
۶. چگونه به مبادله بپردازیم
۷. به پایان رساندن معامله
۸. تشخیص اینکه چه موقع از معامله صرف نظر کنیم.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب مهارت های مذاکره

مشخصات کتاب مهارت های مذاکره

نوع اثر : کتاب

نظرات درباره کتاب مهارت های مذاکره