کتاب هنر دینی، هنر مدرن

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی هنر دینی، هنر مدرن

حجم دانلود: 720.4 کیلو بایت
صفحات کتاب : 77

کتاب هنر دینی، هنر مدرن نوشته وحید یامین پور و محمد رجبی دوانی توسط انتشارات شهید کاظمی منتشر شده است گفتاری پیرامون ماهیت هنر و رسانه به ویژه اهمیت آن در دنیای مدرن است.

بریده ای از کتاب هنر دینی، هنر مدرن:

غرب یک واقعیت است، واقعیتی که وجود دارد و با اندیشه دکارتی شروع گردیده است که با نگاهی سوداگرانه و ریاضی وار به عالم نظر می کند و همین تحلیل ر یاضی و هندسی عالم است که قدرت تصرف در آن را به او بخشیده است. بشر جدید با تکیه بر اندیشه ی مالکانه دکارتی و سلطه جویانه ی فرانسیس بیکن، دنیای مدرن را رقم زده است و اگر پای در راه علوم تجربی صرف نمی گذاشت، تمدن جدید نیز بوجود نمی آمد. از سوی دیگر باید به انقلاب اسلامی بنگریم که با اندیشه ی دیگری ظهور یافته است و با دنیای جدید، دنیای پس از رنسانس، نسبتی ایجابی ندارد.

این انقلاب از تفکری سرچشمه گرفته است که نه بر راسیونالیسم بلکه بر وحی مبتنی است و به لحاظ تاریخی نه از تمدن یونان و روم بلکه از حکومت مدینه در آغاز هجرت پیامبر خدا الهام یافته است. انقلاب اسلامی اصولاً بیرون از عالم فرهنگی دنیای جدید وقوع یافته است و فارغ از معیارها، ارزشها، نسبت ها و مفاهیم و اصول دنیای جدید پدید آمده است.

دنیای جدید دنیایی است که همه چیزش ملهم از بشر خود بنیاد و اندیشه اومانیستی است، اندیشه ای که در آن انسان اصل قرار می گیرد و تمام حقیقت را تشکیل می دهد و انسان مُدرن در پی پرده برداری از این اصل و حقیقت است. آن اصل و حقیقت چیزی جز نفسانیت و عنانیت انسان مدرن نیست.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب هنر دینی، هنر مدرن

مشخصات کتاب هنر دینی، هنر مدرن

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 77

کنگره : ‏‫‬N72‭‬‭/د9‏‫‬‮‭ی2 1395

دیویی : ‏‫‭700/482‬‬

کتابشناسی ملی : 4641925

شابک : 978-600-8200-70-3

سال نشر : 1395

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

نظرات درباره کتاب هنر دینی، هنر مدرن