کتاب افسانه های بیشتر

3 از 1 نظر

ناشر: اسم

نویسنده:

کتاب چاپی افسانه های بیشتر

صفحات کتاب : 216

معرفی کتاب افسانه های بیشتر

سعید زیبا کلام در مقدمه کتاب افسانه های بیشتر می نویسد:

اجزای کتاب افسانه های بیشتر بیشتر از بیست سال است که در قلب و جانم در حال انعقاد و پخته شدن است. و این یعنی، آثار زیادی طی مدتی طولانی در تقویم آن نقش داشته اند. به طوری که محال است بتوانم به درستی هم نام آن آثار را ببرم و هم چیستی و میزان تاثیر گذاریشان را تعیین کنم. با این وصف اگر بخواهم از میان آن آثار به ذکر تنها یکی اکتفا کنم، که به نظر خودم بیشترین و ژرف ترین تاثیر را داشته، بی تردید باید از «کتاب الله حکیم» نام ببرم. آن که به طرز غیر قابل مقایسه با سایر کتب، گهگاه تمام قلب و جانم را زیر و رو می کرد و می فشرد و دگرگون و منفجر می کرد.

اگر چه روشن است که برخی از این سخن خشنود می شوند لیکن کثیری هم ناخشنود و ناامید می شوند. با اینکه هر شخص متامل و فکوری با کمترین غوری خود به این امر پی می برد لیکن زیباتر دیدم که خود آن را صریحا اعلام کنم.

در عین حال باید اذعان کنم که معماری و محتوای هر یک از رساله های کتاب افسانه های بیشتر محصول جوششی درونی بوده، وامداری منحصر بفردی به هیچ مکتب و مشرب خاصی ندارد.

این مجموعه از افسانه ها را «افسانه های بیشتر!» نامیده ام، از آن روی که جلد دوم کتاب «افسانه های آرام بخش» نیست!

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب افسانه های بیشتر

مشخصات کتاب افسانه های بیشتر

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 216

کنگره : ‏‫‬‮‭B833‏‫‭/ز9‮الف‬7 1396

دیویی : ‏‫‬‮‭149/7

کتابشناسی ملی : 5009611

شابک : 978-600-97531-5-4

سال نشر : 1396

نظرات درباره کتاب افسانه های بیشتر