کتاب از نو با تو (جلد اول)

نقطه نه؛ علامت سؤال

3 از 1 نظر

کتاب چاپی از نو با تو (جلد اول)

صفحات کتاب : 322

معرفی کتاب از نو با تو (جلد اول)

کتاب از نو با تو (جلد اول) نقطه نه؛ علامت سوال! / تأکید بر چگونگی گفتگوی زوجین با یکدیگر/ استفاده از روش های پرسشی به جای محکوم کردن

همان طور که در کتاب از نو با تو (جلد اول) خواهید خواند، در چند سال اخیر، رشد فزاینده ی طلاق شکل معناداری به خود گرفته؛ چندان که به جرئت می توان ادعا کرد این رشد، از مرز هشدار عبور کرده و در حال نزدیک شدن به مرز بحران است.

مجموعه ی «از نو، با تو» بر آن است تا علاوه بر ریشه یابی آمار فزاینده ی طلاق، راه کار های پیش گیری از طلاق را نیز بررسی کند. این مجموعه، در چهار کتاب تقدیم شما می شود.

مجموعه ی «از نو، با تو» حاصل 106 قسمت از برنامه ی رادیویی «پرسمان خانواده» در رادیو معارف است. این برنامه ها با مشارکت جدی و تأثیرگذار شنوندگان، توانست دلایل افزایش آمار طلاق را به صورت کاربردی بررسی کند.

شیوه ای که در کتاب از نو با تو (جلد اول) در پیش گرفته شده، این است که ابتدا یک عامل به صورت مختصر بیان می شود و سپس به سؤالات پیامکی و تلفنی شنوندگان درباره ی ابعاد مختلف آن عامل، پاسخ داده می شود.

در کتابی که پیش روی شماست «نقطه نه؛ علامت سؤال»، به بررسی پنج عامل افزایش طلاق در پنج بخش پرداخته می شود.

بخش اول: هتک و ترک زندگی با سبک زندگی (طلاق و سبک زندگی)

بخش دوم: انتخاب های انتحاری (طلاق و انتخاب نادرست همسر)؛

_ انتخاب های احساسی

_ تفسیر غیر دینی کفویّت

_ نقش ازدواج های اجباری در طلاق

بخش سوم: دلالت و دل سوزی؛ دخالت و زندگی سوزی (طلاق و دخالت خانواده ها)؛

_ نحوۀ تذکر دادن

_ فرق دخالت و مشورت

_ پرسش های شما

بخش چهارم: فقر و ستون فقرات زندگی (ضعف اقتصادی و طلاق)

_ اقتصاد، نیاز های کاذب و تزلزل

_ پرسش های شما

و بخش پنجم: زندگی روی پایه های دود (اعتیاد و طلاق)

_ نگاهی کلی به اعتیاد در کشور

_ تأثیر اعتیاد در زندگی

_ سخت بودن زندگی با یک فرد معتاد

_ مصاحبه با آقای مصطفی معتادی که پس از بیست سال ترک کرد.

گزیده کتاب از نو با تو (جلد اول)

برخی اسم همۀ دخالت هایشان را عوض می کنند و نام مشورت یا راهنمایی را روی آن می گذارند؛مشورت و راهنمایی، حدّاقل دو نشانه دارد:

الف) کسی که به قصد راهنمایی، حرفی را به طرف مقابلش میزند، طرز بیان او تحکم آمیز و زورگویانه نیست. نیش و کنایه هم در بیان او وجود ندارد. مراقب باشیم! با این زبان، کارهایی می شود کرد که با شمشیر نمی شود.

ب) این شخص پس از راهنمایی و بیان دیدگاه خود، اگر طرف مقابل توجه نکرد، نباید با ناراحتی و عصبانیت با او برخورد کند. چنین برخوردی، درحکم خراب کردن پل پشت سر است؛ زیرا از ما در طرف مقابل تصویری می سازد که اجازه نمی دهد در آینده، به راحتی بتوانیم رابطۀ سازنده ای با او برقرار کنیم.


****


سبک زندگی، جان دارد و حتی می تواند جانی باشد.

به هوش باش که جدید بودن شیوه ها، نشانۀ ایمن بودنشان نیست.


****

تو همسر را انتخاب می کنی تا با او زندگی کنی.

مراقب باش شیوۀ انتخابت، اولین بیت غزل جدایی نباشد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب از نو با تو (جلد اول)

مشخصات کتاب از نو با تو (جلد اول)

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : از نو با تو

صفحات کتاب : 322

کنگره : ‏‫‬‭HQ666/4‏‫‬‭/ع16ن7 1396

دیویی : ‏‫‭306/850955

کتابشناسی ملی : 4759073

شابک : 978-600-8031-25-3

سال نشر : 1396

نظرات درباره کتاب از نو با تو (جلد اول)