کتاب منوچهر مدق

به روایت فرشته ملکی همسر شهید

3 از 1 نظر

کتاب چاپی منوچهر مدق (چاپ قدیم)

صفحات کتاب : 87
توصیف مختصر : چاپ قدیم

معرفی کتاب منوچهر مدق

در کتاب منوچهر مدق خاطرات "شهید منوچهر مدق" به روایت فرشته ملکی همسر شهید، از سال های زندگی مشترک و خصوصیات اخلاقی و سرنوشت او است. بخش عمده خاطرات را، دوران مجروحیت شهید پس از جنگ تا زمان شهادت در سال 1379در بر می گیرد.

 شهیدمنوچر مدق که در سال 1335 متولد شده بود با اوج گیری انقلاب، به صف مبارزان پیوست و با آغاز جنگ به سپاه پاسداران وارد شد و به جبهه اعزام گردید. در اواسط جنگ مجروح شد و سال های متمادی از جراحت رنج می برد تا این که در آذر ماه 1379به شهادت رسید.

گزیده کتاب منوچهر مدق

فرشته لحظه لحظۀ زندگیش را به یاد دارد. شاید این روزها فراموش کند چند دقیقه پیش چه می گفت یا به کی تلفن زده، اما همۀ لحظاتی را که با منوچهر گذرانده، پیش چشم دارد و نسبت به آن احساس غرور می کند. زیاد تعجب نمی کنی که زندگیش با منوچهر شروع شده و هنوز ادامه دارد، وقتی صداقت زندگی و پیوند روحیشان را می بینی. و می بینی عشق چه قصه ها که نمی آفریند. فقط وقتی قصه ها در زندگی واقعی تحقق می یابند، حقیقتشان آشکار می شود؛ حقیقتی تلخ ولی دوست داشتنی.

هر چه یک دختر به سن و سال او دلش می خواست داشته باشد، او داشت؛ هر جا می خواست می رفت و هر کار می خواست می کرد. می ماند یک آرزو: اینکه سینی بامیۀ متری بگذارد روی سرش و ببرد بفروشد؛ تنها کاری که پدرش مخالف بود فرشته انجام بدهد. و او گاهی غرولند می کرد که چطور می توانند او را از این لذت محروم کنند. آخر یک شب، پدر یک سینی بامیه خرید و به فرشته گفت «توی خانه به خودمان بفروش! » حالا دیگر آرزویی نداشت که برآورده نشده باشد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب منوچهر مدق

مشخصات کتاب منوچهر مدق

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : اینک شوکران

صفحات کتاب : 87

کنگره : ‏‫DSR1626‭‬ ‭/م4‏‫‭ب4 1389

دیویی : ‏‫‭‭955/0843092

کتابشناسی ملی : 2043233

شابک : ‭ ‭ 978-964-7529-30-3‬‬‬‬‬

سال نشر : 1389

نظرات درباره کتاب منوچهر مدق