کتاب آرزوهای دست ساز

روایت داستانی از شکل گیری شرکتی دانش بنیان در حوزه فناوری های الکترونیکی و کامپیوتری

3 از 1 نظر

کتاب چاپی آرزوهای دست ساز

صفحات کتاب : 183

معرفی کتاب آرزوهای دست ساز

کتاب آرزوهای دست ساز نوشته میلاد حبیبی، روایت داستانی از شکل گیری شرکتی دانش بنیان در حوزه فناوری های الکترونیکی و کامپیوتری می باشد. در کتاب آرزوهای دست ساز می خوانید که چگونه تعدادی دانشجو بر خلاف فضای رخوت انگیز و نامطلوب دانشگاه، می توانند اهداف و آرمان های خودشان را دنبال کنند و به موفقیت برسند.

– روایتِ پیشرفت و تجربه زیسته ای از جنبش دانشجویی

– آرزوهای دست ساز؛ شروع فصل جدیدی از تاریخ نگاری انقلاب اسلامی در قالب تاریخ شفاهی پیشرفت.

کتاب آرزوهای دست ساز

 این اثر روایتی است از شکل گیری شرکتی دانش بنیان در حوزۀ فناوری های الکترونیکی و کامپیوتری به دست چند جوان. نگارش این کتاب در آغازین روزهای سال 1398 درحالی به پایان می رسد که براساس بسیاری از تجربه های پرهزینه و زیان بار، حتی جریان های غرب گرا نیز دیگر به این نتیجه رسیده اند که تنها راه فائق آمدن بر کاستی ها و مشکلات، نه برقراری رابطه با بیگانه، بلکه توجه به توان و ظرفیت های داخلی است. بر همین اساس، ما نیز به دنبال جبران عقب ماندگی ها، با توان مضاعفی شروع به ثبت و روایت تجربه ها، کش وقوس ها و فراز و فرودهای ریز و درشت پیش روندۀ انقلاب اسامی در قالب تاریخ شفاهی پیشرفت کردیم. 

علاو ه براین، کتاب پیش رو ا گرچه با هدف روایتِ پیشرفت نگارش شده است، اما می توان آن را تجربه زیست های از جنبش دانشجویی نیز قلمداد کرد که مجالی برای خلق فرصت های جدید پیدا کرده است؛ جنبشی که علی رغم تمام ظرفیت ها و کارکردهایش، بنا به دلایل مختلفی چون نبود روایت و تولید هویت، تا کنون جایگاهش شناخته نشده است. روایت به مثابۀ نجات دادن و ماندگارکردن است، چرا که نبود روایت، نگفتن نیست بلکه نابو دکردن است. بنابراین ثبت نکردن تجارب جنبش های دانشجویی می تواند به نا کارآمدی و هویت زداییِ این نهاد ارزشمند بینجامد.


کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب آرزوهای دست ساز

مشخصات کتاب آرزوهای دست ساز

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 183

کنگره : ‏‫‬‭HB615‏‫‬‭/ح24آ4 1398

دیویی : ‏‫‬‭‬‮‭338/040955

کتابشناسی ملی : 5626792

شابک : 978-622-6689-06-9

سال نشر : 1398

نظرات درباره کتاب آرزوهای دست ساز