کتاب آسمانی نشان, آسمانی بمان

زن؛ مادری، خانه داری، اشتغال؟

3 از 1 نظر

کتاب چاپی آسمانی نشان, آسمانی بمان

صفحات کتاب : 235

معرفی کتاب آسمانی نشان, آسمانی بمان

 کتاب آسمانی نشان, آسمانی بمان زن؛ مادری، خانه داری، اشتغال؟ سوال مهمی است که بدون شک هر زنی با آن مواجه است. اسلام در این خصوص چه می گوید؟

در طول تاریخ، موضوع «زن» همیشه در مرکز توجه انسان بوده و در عصر ما نیز همچنان، موضوعی بحث برانگیز در محافل گوناگون است. یکی از مسائلی که همیشه با نام زن همراه بوده، پاسخ به این پرسش مهم است: زن؛ خانه داری یا اشتغال؟

تاکنون پاسخ های گوناگون و حتی ضد و نقیضی به این پرسش داده شده است؛ اما در میان همه ی پاسخ ها هیچ کدام به اندازه ی پاسخ خالق زن، نمی تواند ذهن ها را قانع و دل ها را آرام کند.

رویکرد نویسنده در این موضوع، مثل همه ی موضوعات دیگری که تا به حال تقدیم شما کرده، مبتنی بر آموزه های دینی است.

این کتاب در پنج بخش تقدیم شما می شود. در بخش اول، جایگاه خانه داری، مادری و همسرداری تبیین شده است. در بخش دوم به دلایل ورود زنان به عرصه ی مشاغل گوناگون و در بخش سوم، به یکی از دلایل اصلی اشتغال زنان، یعنی تقویت بنیه ی اقتصادی خانواده پرداخته. بخش چهارم را به تحلیل رابطه ی تحصیل و اشتغال زنان اختصاص داده و در بخش پنجم، آثار اشتغال زنان را در فضای کلی اشتغال به ویژه اشتغال مردان بررسی کرده است.

عناوین بخش های کتاب آسمانی نشان, آسمانی بمان:

بخش اول: باری که بال تو باشد (زن؛ خانه داری، مادری و همسرداری)

بخش دوم: چرا ز خانه می روی؟ (دلایل تمایل زنان به اشتغال)

بخش سوم: از گنج قناعت، غافل مباش! (اشتغال زن و اقتصاد خانواده)

بخش چهارم: شرافت معرفت، به کار نیست (اشتغال زن و تحصیل)

بخش پنجم: اشغال اشتغال و یک اشکال بزرگ (آثار اشتغال زنان بر فضای کلی کار)

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب آسمانی نشان, آسمانی بمان

مشخصات کتاب آسمانی نشان, آسمانی بمان

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 235

کنگره : ‏‫‭BP230/172‏‫‭‏‫‭/ع2آ5 1396‬‬

دیویی : ‏‫‭297/4831‬‬

کتابشناسی ملی : 4854382

شابک : ‫‭‭‭‭978-600-8031-38-3‬‬‬

سال نشر : 1396

نظرات درباره کتاب آسمانی نشان, آسمانی بمان