کتاب به بچه ها گفتن, از بچه ها شنیدن (1)

چگونه با کودکان سخن بگوییم و چگونه به سخنشان گوش فرا دهیم...

3 از 1 نظر

کتاب چاپی به بچه ها گفتن, از بچه ها شنیدن (1) (چاپ قدیم)

توصیف مختصر : چاپ قدیم

معرفی کتاب به بچه ها گفتن, از بچه ها شنیدن (1)

ارتباط با کودکان روش خاصی دارد. به کمک کتاب به بچه ها گفتن, از بچه ها شنیدن (1) با کودکان تان به درستی رفتار کنید تا ارتباط خوبی داشته باشید. چگونه با کودکان سخن بگوییم و چگونه به سخنشان گوش فرا دهیم


کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب به بچه ها گفتن, از بچه ها شنیدن (1)

مشخصات کتاب به بچه ها گفتن, از بچه ها شنیدن (1)

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : به بچه ها گفتن, از بچه ها شنیدن

کنگره : ‏‫‬‭HQ755/8‏‫‭/ف9ب9 1392‮‬‮الف‭

دیویی : ‏‫‬‭649/1

کتابشناسی ملی : 3363170

شابک : ‫‭‭978-964-6839-12-0

سال نشر : 1392

نظرات درباره کتاب به بچه ها گفتن, از بچه ها شنیدن (1)