کتاب تربیت دینی کودک

3 از 1 نظر

کتاب چاپی

صفحات کتاب : 220

خلاصه کتاب تربیت دینی کودک

معرفی کتاب تربیت دینی کودک

کتاب تربیت دینی کودک بخشی از درس های تربیتی استاد محمدصادق ح‍ائ‍ری‌‌ش‍ی‍رازی که با کلامی شیرین, روش صحیح تربیت کودک بر اساس آموزه های دینی را شرح می دهد.

نویسنده در مقدمه کتاب تربیت دینی کودک می گوید: «امروزه تعلیم و تربیت از مسائل بسیار مهم عالَم است. اساس امنیت عالَم به تعلیم و تربیت برمی گردد. اگر انسان ها بد تعلیم و تربیت شوند، ابزار تهاجم فرهنگی خواهند شد. اگر عالَم بخواهد از این وضعی که در آن هست آزاد شود، آن آزادی در گرو اصلاح روش تعلیم و تربیت است. با اصلاح این روش، علما و دانشمندانی ظهور خواهند کرد که عالَم به واسطه ی آن ها اصلاح خواهد شد. »

کتاب تربیت دینی کودک، بازنویسی گفتارهای آیت الله حائری شیرازی در بیش از 70 جلسه «درس تربیت» با حضور دانشجویان علوم تربیتی است که می توان آن را «مقدمه ای بر تربیت»، به خصوص تربیت کودکان دانست و حاوی دیدگاه هایی عملی برخاسته از اسلام است که جای آن در میان دیدگاه های رنگارنگ علوم غربی خالی است.

گزیده کتاب تربیت دینی کودک

مسائل تربیتی باید به اصولی پایدار و محکم برگردند. به عبارت دیگر برنامه‌ریزی تربیتی باید از ریشه‌ی جهان‌بینی تغذیه کند. نه تنها تربیت، بلکه نظریات و طرح‌ها و قوانین اقتصادی و سیاسی و اجتماعی هم باید به ریشه‌های جهان‌بینی برگردند تا با تغذیه از آن ریشه‌ها، ثبات و پویایی حاصل شود. 

اگر مسائل به جای آن که از ریشه های ثابت تغذیه شوند، به یک سلسله شرایط و تجارب نزدیک به تاریخ آن جامعه برگردد، چون تجربیات و مسائل جدید مطرح می‌شود، این چنین قانونگذاری و برنامه‌ریزی به جای این که پویا باشد، حالت متغیر پیدا می‌کند؛ هنوز طرحی به نتیجه نرسیده، طرح جدید دیگری مطرح می‌شود و برنامه‌ها را عوض می‌کند و در نتیجه، نظریات متعدد و متکثری در عرض هم پیش می‌آیند. این تکثر در نظریات، گویای این است که پایه‌های طرح، بر یک جهان‌بینی که مشخصه‌ی آن ثبات است، برنامه‌ریزی نشده است. 

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها تربیت دینی کودک

مشخصات کتاب تربیت دینی کودک

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : حکمت ناب

صفحات کتاب : 220

کنگره : ‏‫‬‮‭‬‮‭BP253/4‏‫‭‏‫‬‮‭/ح2ت4 1397

دیویی : ‏‫‬‮‭297/644

کتابشناسی ملی : 4266568

شابک : 978-600-441-008-3

سال نشر : 1397

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

نظرات درباره تربیت دینی کودک