کتاب جریان شناسی ضد فرهنگ ها

تبیین و تحلیل جریان های فرهنگی معارض با فرهنگ ناب محمدی (ص) و علوی (ع) همچون شیطان پرستی، موسیقی گرایی، معنویت های سکولار و...

3 از 1 نظر

کتاب چاپی جریان شناسی ضد فرهنگ ها

صفحات کتاب : 562

معرفی کتاب جریان شناسی ضد فرهنگ ها

کتاب جریان شناسی ضد فرهنگ ها به یکی از مهم ترین و پر جنجال ترین مباحث علمی معاصر پرداخته و جریان های فرهنگی معارض با فرهنگ ناب محمدی «صلی الله علیه و آله» همچون: تصوف فرقه ای، معنویت های نوظهور، شیطان پرستی، وهابیت، فمینیسم، بهائیت، ابتذال فرهنگی، فراماسونری، ناسیونالیسم، موسیقی گرایی و انجمن حجتیه را تبیین و تحلیل کرده است.

نقدها و بیان آسیب های جریان های پیش گفته، برای کشف جریان اصیل اسلامی و آگاه سازی عموم مردم به ویژه نخبگان فرهنگی نسبت به ضد فرهنگ های رایج در کشور بوده است.

کتاب جریان شناسی ضد فرهنگ ها از سیزده گفتار به شرح زیر تشکیل شده است:

*گفتار اول: کلیات؛ شامل چیستی جریان، چیستی جریان شناسی، چیستی فرهنگ، پلورالیزم فرهنگی، تهاجم فرهنگی، چیستی خرده فرهنگ و ضد فرهنگ، روش شناسی

*گفتار دوم: فراماسونری، ریشه ضد فرهنگ ها

*گفتار سوم: ابتذال فرهنگی، رویکردی هویت ستیزانه

*گفتار چهارم: موسیقی گرایی، رویکردی معنویت ستیزانه

*گفتار پنجم: شیطان پرستی، رویکردی دین ستیزانه

*گفتار ششم: معنویت های سکولار، رویکردی عقل ستیزانه

*گفتار هفتم: فمینیسم، رویکردی اخلاق ستیزانه

*گفتار هشتم: کثرت گرایی دینی، رویکردی ایمان گریزانه

*گفتار نهم: بهائیت، رویکردی اسلام ستیزانه

*گفتار دهم: ناسیونالیسم، رویکردی ملت ستیزانه

*گفتار یازدهم: وهابیت، رویکردی شیعه ستیزانه

*گفتار دوازدهم: تصوف فرقه ای، رویکردی شریعت یا مرجعیت ستیزانه

*گفتار سیزدهم: پیوست ها؛ شامل تهاجم فرهنگی از نگاه امام و رهبری؛ آسیب شناسی فرهنگی توده مردم؛ انجمن حجتیه، خرده فرهنگی سیاست گریز

گزیده کتاب جریان شناسی ضد فرهنگ ها

باورها و رفتارهای دینی یا معرفت و معیشت دینی از مهم ترین زوایای زندگی انسان ها به شمار م یآید. این زاویه مهم زندگی، با رویکردهای گوناگونِ جامعه شناختی، اجتماعی، کلامی و فلسفی مورد توجه قرا ر می گیرد. گرچه هر گاه زمان نقد و آسیب شناسی و تحلیل اندیشه یا رفتارهای فردی و اجتماعی فرا می رسد، رنجش و ناملایمی به دنبالش ظاهر می گردد؛ چون که بسیاری از افراد دوست دار تعریف و تمجید و گریزان از نقد و انتقادند. آن گاه که به تدوین شرح حال خود می پردازند، تنها به بیان مزیت ها و بالندگی های خود اشاره می کنند.

 اغلب این گونه اند از حاکمان و کارگزاران گرفته تا رعیت و توده مردم، از عوام گرفته تا خواص؛ ولی چاره ای نیست، باید حقایق را گفت و نقد را از درون جامعه و هر جریانی آغازید که در غیر این صورت، جامعه مانند میوه کالی از درون پوسیده و ستون فقرات اجتماع، خُرد خواهد شد. معرفت و معیشت دینی را می توان از دو منظر نظر ی و عملی، متعلق کاوش دین پژوهان و روشن فکران قرار داد و دستاوردهای تحقیقاتی ارزشمند و مفیدی را برای جامعه اسلامی به ارمغان آورد و نهادهای اجتماعی و دینی را از آن یافته ها بهره مند ساخت.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب جریان شناسی ضد فرهنگ ها

مشخصات کتاب جریان شناسی ضد فرهنگ ها

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 562

کنگره : ‏‫BL2765‭‬ ‭/‮الف‬9‏‫‭خ5 1390

دیویی : ‏‫‭211/40955

کتابشناسی ملی : ‎2‎4‎5‎3‎7‎9‎4

سال نشر : 1390

نظرات درباره کتاب جریان شناسی ضد فرهنگ ها