کتاب خمینی، پدیده انسانی پیچیده

گزاره هایی برای آشنایی زدایی از تصویر عمومی شده امام خمینی رحمه الله

3 از 1 نظر

کتاب چاپی

صفحات کتاب : 166

خلاصه کتاب خمینی، پدیده انسانی پیچیده

معرفی کتاب خمینی, پدیده انسانی پیچیده

کتاب خمینی, پدیده انسانی پیچیده شامل بیانات و خاطراتی ناب از امام (ره) است که عموم مردم یا آن را نشنیده‌اند و یا اگر شنیده‌اند به سادگی از آن عبور کرده‌اند. بیانات و خاطرات ذکر شده در کتاب خمینی, پدیده انسانی برای مخاطب غافلگیرکننده و به تامل وادارنده است.

در پژوهش اجتماعی ـ فرهنگی، اگر پژوهشگر بخواهد در مورد فرهنگی که خود بدان متعلّق است مطالعه کند، آشنایی او نسبت به آن فرهنگ از یک سو برای کار او مزیت است و از سوی دیگر ممکن است مانع شناخت درست و دقیق دیدن شود. روزمرگی و عادت ذهنی و رفتاری، پوششی بر زندگی می کشد که به راحتی قادر به دیدن آن نیستیم. ذهن چیزهایی که به آن ها عادت کرده ایم را از حوزه آگاهی خارج میکند و برای انجام و تکرار آن به توجه نیاز نداریم... . در زبان شناسی، «آشنایی زدایی» روش و شیوه کشف و بیان معناست، ولی در پژوهش های اجتماعی و فرهنگی، آغاز پژوهش و طرح مسأله برای محقق است.

منطق گزینش بیانات و خاطراتی که در کتاب خمینی, پدیده انسانی پیچیده آمده است، مبتنی بر آشنایی زدایی از «تصویر عمومی شده» امام خمینی است. کتاب از سه بخش تشکیل شده است: مقدمه تدوینگر، بیانات امام خمینی و خاطراتی ناب از امام خمینی.

گزیده کتاب خمینی، پدیده انسانی پیچیده

طبیعی است که زندگی امام شبیه دیگر علمای شیعه باشد. امام ویژگیهایی داشت که می توان آن ها را به بسیاری از علما تعمیم داد، اما در این تعمیم دادن نباید زیاد پیش برویم، مگر آنکه درصدد انکار فردیت این پدیده باشیم! جایی از وجود امام هست که اوست و دیگری نیست .جایی که از یک "پدیده فرد" سخن می گوییم و "تفرید" اما در تفرید این پدیده انسانی هم نباید زیاد پیش رفت، زیرا در این ...

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها خمینی، پدیده انسانی پیچیده

مشخصات کتاب خمینی، پدیده انسانی پیچیده

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 166

کنگره : ‏‫‭DSR1576‏‫‭/ن2خ8 1396‬

دیویی : ‏‫‭‭‬‭‭955/084092

کتابشناسی ملی : 3878969

شابک : ‫‬‮‭978-964-531-879-4

سال نشر : 1396

نظرات درباره خمینی، پدیده انسانی پیچیده