کتاب دغدغه های فرهنگی

شرح مزجی یکی از بیانات محوری مقام معظم رهبری در سال 1373 با استفاده از دیگر بیانات معظم له

3 از 1 نظر

کتاب چاپی

صفحات کتاب : 303

خلاصه کتاب دغدغه های فرهنگی

معرفی کتاب دغدغه های فرهنگی

کتاب دغدغه های فرهنگی که در اردیبهشت ماه سال 1390 به چاپ رسیده شرح مزجی یکی از بیانات محوری مقام معظم رهبری در سال 1373 با استفاده از دیگر بیانات معظم له تکمیل شده است. 

متن کتاب قرارگاه های فرهنگی از لحاظ محتوا، مکملی برای کتاب دغدغه های
فرهنگی است. این محصول تقریبا سه سال پس از انتشار کتاب دغدغه های فرهنگی،
در قالب کتابی مجزا چاپ شد. با توجه به حجم مختصر «قرارگاه های فرهنگی» و
ارتباط تنگاتنگ محتوایی بین این دو متن، تصمیم گرفته شد این کتاب، پس از
بازنگری کلی، در قالب یک ضمیمه، به انتهای کتاب دغدغه های فرهنگی اضافه
شود.

این کتاب یکی از کامل ترین کتبی است که به حوزه آسیب شناسی فرهنگ در ایران و بیان راه حل های آن از سوی مقام معظم رهبری، پرداخته است. دغدغه های فرهنگی توسط انتشارات موسسه جهادی به چاپ رسیده و گردآوری آن توسط مرکز صهبا انجام شده است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها دغدغه های فرهنگی

مشخصات کتاب دغدغه های فرهنگی

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 303

کنگره : ‏‫‭DSR1692‭‬‭

دیویی : ‏‫‭955/0844

کتابشناسی ملی : 7341327

شابک : ‏‫‭978-600-6275-67-3

سال نشر : 1399

نظرات درباره دغدغه های فرهنگی