کتاب دنیای سوفی

داستانی درباره تاریخ فلسفه

5 از 1 نظر

کتاب چاپی دنیای سوفی

صفحات کتاب : 608

معرفی کتاب دنیای سوفی

 کتاب دنیای سوفی در قالب داستان, مفاهیم فلسفی را به نوجوانان تعلیم می دهد. با هدف آموزش فلسفه نوشته شده سوفی دختر چهارده ساله ای است که فیلسوفی مرموز و ناشناس، وظیفۀ آموزش فلسفی او را برعهده دارد. آموزش او با معرفی پیش سقراطی ها و شرایط اجتماعی ـ سیاسی و چگونگی پیشرفت و تکامل نظریات غالب آن دوران آغاز می گردد.

سوفی در کنار سیر تحولات علمی ـ فلسفی اروپا و شاهد تاثیر تحولات سیاسی ـ اجتماعی بر روند پیشرفت علم و فلسفه است. او از همان آغاز مشاهده می کند که چگونه قوانین حاکم بر جامعه، حکیمی را به مرگ محکوم می کند و عالمی را از شهر بیرون می راند و حتی در دوره ای به بستن آکادمی افلاطون مبادرت می نماید.

با وجود این، تجسس و پیشرفت های علمی ادامه می یابد و به تکنولوژی و پیشرفت های کنونی منجر می گردد. سوفی درمی یابد که هیچ چیز اتفاقی نیست و هر دستاوردی، هزینۀ خاص خود را دارد و این انسان ها هستند که به ایجاد تفسیر و تحولات لازم برای دست یابی به زندگی راحت تر می پردازند.

دنیای سوفی رمان است، رمانی خود آموز، با طرح و بسطی گیرا و دلنشین درباره ی هستی. و علت محبوبیت عجیب و پیگیر آن در سراسر جهان همین است. خواننده در این کتاب در قالب رمان، با تاریخ فلسفۀ غرب آشنا می شود.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب دنیای سوفی

مشخصات کتاب دنیای سوفی

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 608

کنگره : ‏‫‬‮‭PT8951/28‭‬

دیویی : ‏‫‬‮‭839/82374

کتابشناسی ملی : 7443734

شابک : ‫‭978-964-448-041-6‬‭‮‬‬‬

سال نشر : 1398

نظرات درباره کتاب دنیای سوفی