کتاب حلزون های خانه به دوش

جریان روشنفکری و انقلاب اسلامی

3 از 1 نظر

کتاب چاپی حلزون های خانه به دوش

صفحات کتاب : 167

معرفی کتاب حلزون های خانه به دوش

کتاب حلزون های خانه به دوش دومین اثر از مجموعه آثار شهید سیدمرتضی آوینی است که طی سال های 69ـ 1368در ماهنامه سوره منتشر شده است. مضامین مشترک این مقالات عبارت است از: معارضه جریان روشنفکری و به اصطلاح «دگراندیش» با انقلاب اسلامی، درحوزه فرهنگ، هنر و مطبوعات. مجموعه یاد شده قرار بود با عنوان «انقلاب اسلامی و اتوپیای غرب زدگان» انتشار یابد.

لحن شهید آوینی در مقالات کتاب حلزون های خانه به دوش کمی متفاوت است و کلمات و عبارات هم پیچدگی برخی کتاب ها را ندارد. همین امر هم موجب شده است تا این کتاب یکی از پر مخاطب ترین آثار این شهید باشد که البته در این امر نباید موضوع کتاب را نیز کم اثر دانست. 

نویسنده در این کتاب به جنگی تمام عیار با روشنفکران وادی فرهنگ و هنر برخاسته و با مقالات و یا جوابیه هایی که به برخی نوشته های آن ها داده این قشر را رسوا کرده است. شهید آوینی خودش می گوید: «من با زندگی به سبک و سیاق متظاهران و روشنفکران آشنا نیستم؟! خیر من از یک راه طی شده با شما حرف می زنم. من سال های سال در یکی از دانشکده های هنری درس خوانده ام، به شب های شعر و گالری های نقاشی رفته ام، موسیقی کلاسیک گوش داده ام. 

ساعت ها از وقتم را به مباحث بیهوده درباره چیزهایی که نمی دانستم گذرانده ام. من هم سال ها با جلوه فروشی و تظاهر به دانایی زیسته ام. ریش پروفسوری و سبیل نیچه ای گذاشته ام». پس عجیب نیست کسی که با ادا و اطوارهای روشنفکری آشناست و چم و خم رفتارهایشان را می شناسد بتواند نقدی جانانه بر آنان داشته باشد. نقدهای شهید آوینی در این کتاب به شدت خواندنی است چرا که هنوز هم با همین مطالب می توان جواب روشنفکرها را داد و به ریش نداشته شان خندید!

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب حلزون های خانه به دوش

مشخصات کتاب حلزون های خانه به دوش

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : شهید آوینی

صفحات کتاب : 167

کنگره : ‏‫‭BP229/3‏‫‭/آ8ح8 1392

دیویی : ‏‫‬‭297/489

کتابشناسی ملی : 3414484

شابک : ‫‭978-600-91768-9-2‬‬‬

سال نشر : 1392

نظرات درباره کتاب حلزون های خانه به دوش