کتاب فقر احمق می کند

3 از 1 نظر

کتاب چاپی فقر احمق می کند

ارتباط بین افرادی که دارای فقر اقتصادی هستند با کسانی که از فقر ذهنی رنج می برند, نشان دهنده نقش تفکر در زندگی است


یک مدیر با ده ها پروژۀ عقب افتاده، یک کارگر ساده با کوهی از بدهی و یک خانم خانه دار که درگیر رژیم گرفتن است چه شباهتی با هم دارند؟
این افراد همه دچار کمیابی اند. یکی زمان کافی ندارد، یکی بی پول است و دیگری نیز کالری هایش را محدود کرده. کمیابی به شکلی اعجاب آور ذهن همه را تحت تاثیر قرار می دهد.
مولاینیتن و شفیر، متکی به آخرین یافته های علوم رفتاری و اقتصاد، تبیین می کنند که چطور ابعاد مختلف زندگی ما تحت تأثیر ذهنیت کمیابی است؛ همچنین آن ها توضیح می دهند که چطور سازمان ها و تک تک افراد می توانند کمیابی را مهار کنند تا به موفقیت و رضایت بیشتری دست یابند. همان طور که تِیلر برندۀ نوبل اقتصاد 2017 می گوید، این کتاب از نظر علمی بی بدیل و از نظر روایی بسیار خواندنی و سرگرم کننده است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب فقر احمق می کند

مشخصات کتاب فقر احمق می کند

نوع اثر : کتاب

نظرات درباره کتاب فقر احمق می کند