کتاب فوکو در ایران

3 از 1 نظر

کتاب چاپی

خلاصه کتاب فوکو در ایران

میشل فوکو در آستانه انقلاب 57 دوبار به ایران سفر کرد و در گزارش های هشت گانه خود عمیقا با مردم ایران ابراز همدلی کرد...


میشل فوکو، در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دوبار به ایران سفر کرد و در هشت گزارشی که برای روزنامه کوریره دلاسرا نوشت با مردم انقلابی ایران همدلی عمیقی نشان داد و انقلاب اسلامی آن ها را ستود. بعدها بسیاری از روشنفکران فرانسوی او را توبیخ کردند که چرا فریب انقلاب ایران را خورده است.
فوکو به این نقدها پاسخ صریحی نداد و حتی گمان می شد او در یادداشت های ایرانی تلویحا از موضع خود برگشته است. رفته رفته این مشاجرات فراموش شد تا آنکه پس از یازده سپتامبر بار دیگر مناقشات پیشین سر برآورد و حملات جدیدی علیه فوکو و همراهی اش با انقلاب ایران آغاز شد.

بهروز قمری تبریزی در کتاب تحسین شده فوکو در ایران به بازخوانی این مباحثات پرداخته و نشان می دهد نه تنها فوکو از موضع دست نکشید، بلکه تجربه انقلاب ایران نقشی مهم در تحول فکری او ایفا کرد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها فوکو در ایران

مشخصات کتاب فوکو در ایران

نوع اثر : کتاب

نظرات درباره فوکو در ایران