کتاب قلعه محافظان

حقیقت پنهان

3 از 1 نظر

کتاب چاپی

صفحات کتاب : 176

خلاصه کتاب قلعه محافظان

معرفی کتاب قلعه محافظان

ارمیا, سورن, هانا و دایان, چهارپرنده ای که معجزه وار از دنیای مردگان بازگشتند؛ همان چهار پرنده داستانِ ابراهیم خلیل

ارمیا، سورن، هانا و دایان، چهار پرنده ای بودند که معجزه وار از دنیای مردگان بازگشتند. همان چهار پرنده داستان ابراهیم خلیل علیه السلام.

آن ها تصمیم گرفتند قلعه محافظان را بنا کنند تا با تربیت نگهبانان جدید، آموزگاران و راهنمایانی علیه لشکر تاریکی باشند.

سال ها از ساخته شدن قلعه محافظان گذشته است. ارمیا و هانا به شکل مرموزی مرده اند و سورن ناپدید شده است. در آزمون امسال، یک شرکت کننده توجه همه را به خودش جلب کرده است؛. بُرنا، نواده ارمیا. اما برنا نشانی از شایستگی به همراه ندارد.

گرچه این تمام ماجرا این نیست. وارد شدن به جنگل تاریکی، حتی آغاز ماجرا هم حساب نمی شود. او باید راز مرگ ارمیا را کشف کند. 

باید بال بزند تا علی علیه السلام را در غدیر خم پیدا کند. ارمیا فکر می کند این بایدها برایش زیاد است اما وقتی راز مرگ جد بزرگش را پیدا کند دنیا همانند قبل خواهد ماند؟

خانم فاطمه مسعودی نویسنده این رمان در جدیدترین اثر خود سعی کرده است شکلی دیگر از واقع گرایی را به مخاطب ارائه کند.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 176

کنگره : ‭PIR8361 ‬

دیویی : ‭[ج]8‮فا‬3/62‬

کتابشناسی ملی : 5972308

شابک : ‭978-622-6837-22-4‬‬

سال نشر : 1398

نظرات