کتاب گام های آغازین سلوک

شرح حدیث عنوان بصری

3 از 1 نظر

کتاب چاپی گام های آغازین سلوک

صفحات کتاب : 272

معرفی کتاب گام های آغازین سلوک

شرح حدیث عنوان بصری

شرح حدیث امام صادق(ع) خطاب به «عنوان بصری» که به زمینه های تربیت معنوی و سیر و سلوک به سوی خدا پرداخته است.

مولف در کتاب حاضر در پنج فصل به شرح حدیث امام صادق (ع) به عنوان بصری پرداخته است. متن حدیث و ترجمه آن نیز در کتاب آورده شده است.

فصل اول: زمینه ها و شرایط تربیت معنوی

فصل دوم: بهترین مقدمه سیر الی الله

فصل سوم: هدف اصلی آفرینش و ابعاد آن

فصل چهارم: آثار تحقق ابعاد عبودیت

فصل پنجم: دستورالعمل های تربیتی امام صادق (ع)

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب گام های آغازین سلوک

مشخصات کتاب گام های آغازین سلوک

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 272

کنگره : ‏‫BP145‭‬ ‭/ع9042225 ‏‫1398‬

دیویی : ‏‫‬‮‭‭297/214

کتابشناسی ملی : 5636814

شابک : ‫‬‮‭978-622-95600-1-3‬‬‬

سال نشر : 1398

نظرات درباره کتاب گام های آغازین سلوک