کتاب ماجرای فکر آوینی

گفتارهایی در شناخت مفاهیم بنیادی تفکر شهیدسیدمرتضی آوینی

3 از 1 نظر

کتاب چاپی

صفحات کتاب : 259

خلاصه کتاب ماجرای فکر آوینی

معرفی کتاب ماجرای فکر آوینی

کتاب ماجرای فکر آوینی گفتارهایی در شناخت بنیادین تفکر شهید آوینی, حکیم هنرمندی که بی شک معلم اندیشه فکری انقلاب اسلامی بود. «زمان آگاهی»، «خودآگاهی تاریخی» و «وقت شناسی» امتیاز اهل حکمت و فضیلت از دیگرانی است که گرفتار عادات روزمره شده اند. اهل حکمت و فضیلت، به «وقت» که همانا باطن زمان است، وقوف پیدا می کنند و مختصات تاریخی و تمدنی خود و ماهیت حقیقی رخدادهای پیرامون خود را بهتر از هر کسی باز می شناسند؛ آنگاه حکمت از زبان و قلم آن ها می تراود و «معلم» دیگران می شوند.

سید مرتضی آوینی، حکیم هنرمندی بود که بی شک مقام او، مقام «معلم» است. معلم اندیشه ها و سلوک فکری و فرهنگی کسانی که در ساحت انقلاب اسلامی راه می پیمایند. مخاطبان اصلی درس گفتارهای مندرج در این کتاب جوانانی هستند که در آغاز راه مطالعات فرهنگی و تمدنی هستند و غالبا دغدغه این را دارند که فهم و تحلیل رخدادها و تحولات سیاسی، تاریخی و تمدنی را از چه نقطه ای باید آغاز کنند. منظومه فکر آوینی، چه در بعد تفکر انتقادی قدرتمندش و چه افق گشایی هوشمندانه اش از آینده، همیشه یکی از بهترین پیشنهادها برای پویندگان این راه است.

گزیده کتاب ماجرای فکر آوینی

طی این چند صد سالی که تاریخِ قبل از مسیحیت است، همچنان تمدن روم باستان سیطره دارد. روم باستان از جهت فرهنگی و تمدنی، ادامۀ تمدن یونان به حساب می آید؛ در فرهنگ، اقتصاد و حتی شکل سیاسی حکومت. می گویند نسبت آمریکا به اروپا، شبیه نسبت روم به یونان است. مقایسۀ هوشمندانه ای است، چون روم باستان در واقع اغراق شدۀ یونان باستان است؛ چه از نظر شئون تمدنی و چه زیاده روی در تمتعات تمدنی.

اروپای مدرن در واقع اروپایی است که مادر فرهنگ مدرن است؛ مادر لیبرالیسم، پارلمانتاریسم، فرهنگ جدید، هنر مدرن، کاپیتالیسم و اقتصاد مدرن است.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 259

کنگره : ‏‫PN1992/4‭‬

دیویی : ‏‫‬‭791/450233092

کتابشناسی ملی : 7523571

شابک : ‭978-600-4412-20-9‬‬

سال نشر : 1399

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

نظرات

98919****5081

بسیار عالی‌.احسنت به نویسنده متفکر جناب آقای یامین پور.

1399/12/14

پاسخ