کتاب مربی و تربیت

3 از 1 نظر

کتاب چاپی مربی و تربیت

صفحات کتاب : 276

معرفی کتاب مربی و تربیت

کتاب مربی و تربیت نوشته مرحوم حائری شیرازی و در مورد قواعد و رابطه ی مربی با متربی است. این کتاب چهارمین اثر از سلسله مباحث در مرکز تربیت معلم در زمینه تعلیم و تربیت است. در کتاب مربی و تربیت مباحث با موضوع بندی و در 16 مبحث با تکیه بر آیات و روایات بیان شده است و مخاطب اصلی آن معلمان و مربیان و همه کسانی که با تعلیم و تربیت در ارتباطند هستند.

 آنچه در پیش روی شماست، سلسله بحث های تمام شده ای است که در مرکز تربیت معلم، از نیمه دوم سال 1395، در زمینه تعلیم و تربیت اسلامی آغاز شد. مهم ترین ویژگی این بحث، ملاحظه رابطه طولی بین مسائل و بازگرداندن کثرت فرعی به وحدت اصلی است.

گزیده کتاب مربی و تربیت

در تربیت که موضوع بحث ماست، مربی بایستی بداند که اگر توانست این شاگرد را از طریق آرزو اصلاح کند، اصلاح شده است؛ یعنی اگر بعد از مدتی، آرزوی عقلانی در شاگرد کسی پیدا شد، این بزرگترین انقلاب است که در این شاگرد به وجود آمده. 

اگر شاگرد دلش بخواهد که انسانی مَرضی خدا بشود، استاد فقط باید موانع را از جلوی راه او بردارد؛ چون گفتیم مربی نیست که می تواند اینچنین آرزویی در شاگردش ایجاد کند. اگر ما دربارۀ انسان چنین تصوری بکنیم، انسان را موجودی روبنایی از نظر جهت گیری تصور کرده ایم؛ یعنی انسان به یک موجود قالبی تبدیل می شود.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب مربی و تربیت

مشخصات کتاب مربی و تربیت

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : حکمت ناب

صفحات کتاب : 276

کنگره : ‏‫‬‭‬‮‭BP230/18‏‫‬‭‬‮‭/ح24م4 1397

دیویی : ‏‫‬‭‭‬‮‭297/4837

کتابشناسی ملی : 5455966

شابک : ‏‫‭978-964-531-609-7‬‬

سال نشر : 1397

نظرات درباره کتاب مربی و تربیت