کتاب زنان عنکبوتی

5 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 2.0 مگا بایت
صفحات کتاب : 240

خلاصه کتاب زنان عنکبوتی

معرفی کتاب زنان عنکبوتی

کتاب زنان عنکبوتی نوشته نرجس شکوریان فرد درباره بعضی از اتفاقاتی است که در فضاهای مجازی برای دختران رخ می دهد و منجر به سوء استفاده از آن ها می شود.

 کتاب زنان عنکبوتی روایت یک پرونده امنیتی واقعی با موضوع پوشش جعلی برای سوءاستفاده از زنان و دختران توسط یک گروه بهایی است. این گروه بهایی مرتبط با یکی از شبکه های خارج از کشور بوده است.

یکی از فریب خوردگان این جریان در کتاب رزنان عنکبوتی روایت خود را از فریبی که خورده تعریف می کند و در کنار آن، نقش شبکه اجتماعی اینستاگرام در سرنوشت این دختر در قالب داستان تشریح می شود.

گزیده کتاب زنان عنکبوتی

من فقط عکسای خودمو می ذاشتم. عکس های مهمونیا و گردشایی که می رفتم. یا گردش و تفریح. عکسای خودمو دوست داشتم. البته برام مهم بود که لایک و پیام هم داشته باشم. پیجم مثل بچه م شده بود. مثل خونه خودم. هم دوستش داشتم، هم توش راحت بودم. خیلی راحت …

همین که نامحدود بود و آزادی رو لمس می کردم، احساس قدرت می کردم.

سینا همراه افسر عملیات رفت سمت مترو و شهاب سمت میدان آزادی! زن که در تور قرار گرفت… همراهش شد تا شلوغی مزخرف مترو. تمام زوایای این ایستگاه را حفظ بود و نقطه ی اصلی وصل میکروفون را در نظر داشت. نگاهی به نیرو انداخت و او سری تکان داد. زمان وصل میکروفون که رسید، نیرو مقابل زن قرار گرفت و کیف دستیش را رها کرد. تمام محتویات کیف پخش زمین شد. نیرو عصبی و با ناراحتی رو به زن گفت:

– خانوم … خانوم ! این چه وضعشه؟

زن کمی عقب کشید و هراسان از عکس العمل او خم شد تا وسایل را جمع کند. وسایل کیف بیشتر از آنی بود که راحت جمع شود و غرغرهای نیرو، زن را وادار کرد تا بنشیند و کیفی که رو دوشش بود را زمین بگذارد. سینا خودش را رساند. نشست و گفت:

– زن ها همیشه گیجند. ببین خانم با کیف این آقا چه کار کردی؟

نیرو با ابروهای در هم رفته از زن دفاع کرد:

– نه آقا خب این خانوم حتما کار داشتند که عجله کردند. الان هم با هم جمع می کنیم. شما زحمت نکشید. خانم شما هم خودتون رو ناراحت نکنید.

حین گفت وگو سینا میکروفون را نصب کرد؛ وسایل جمع شد و نیرو با زن همراه شد! زن از موقعیت پیش آمده راضی بود، سر صحبت را با نیرو باز کرد و چرایی عجله اش را گفت. فرصت پدید آمده بود. بعد از مترو هم با توجه به هم مسیر شدنشان نیرو را کشاند سمت محل کارش.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 240

کنگره : PIR8123

دیویی : 8‮فا‬3/62

کتابشناسی ملی : 5963626

شابک : 978-622-6084-95-6

سال نشر : 1398

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

نظرات