کتاب شاکله الگوی امام امت

تأملی در ابعاد نظام سیاسی اجتماعی مبتنی بر امامت

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی شاکله الگوی امام امت

حجم دانلود: 433.8 کیلو بایت
صفحات کتاب : 77

معرفی کتاب شاکله الگوی امام امت

کتاب شاکله الگوی امام امت، حاصل تلاش جمعی از پژوهشگران اندیشکده برهان است که به پاسخ برخی پرسش ها و شبهات مطرح در خصوص ولایت فقیه می پردازد.

گزیده کتاب شاکله الگوی امام امت

این ها خیال می کنند که اگر چنانچه ولایت فقیه پیش بیاید، قضیه قُلدری پیش می آید و دیکتاتوری پیش می آید. در صورتی که در اسلام این حرف ها نیست. خیر، این ها حرف می زنند. اینکه می گویند که دیکتاتوری پیش می آید، نه این است که ندانند اینطور نیست؛ لکن این ها از اسلام متنفرند.

این ها باید بفهمند این را که تا این محراب و منبر هست و تا این خطابه خوان ها و این اسلام و مسلمین و این بازار اسلام و این جوانان مسلمان هستند، نمی توانند کاری بکنند. این ها باید بفهمند این را که در خدمت رژیم سابق یا در خدمت ارباب های رژیم سابق دارند کار می کنند. اگر فهمیده هستند، از روی فهم می کنند، خائن هستند. و اگر چنانچه از روی بی اطلاعی و جهالت است، جاهل هستند. قضیه ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد.

ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است. همان ولایت رسول الله هست. و این ها از ولایت رسول الله هم می ترسند! شما بدانید که اگر امام زمان - سلام الله علیه - حالا بیاید، باز این قلم ها مخالف اند با او. و آن ها هم بدانند که قلمهای آن ها نمی تواند مسیر ملت ما را منحرف کند.

صحیفه امام، جلد ۱۰، صفحه ۳۰۸

از مباحث مهم نظری و به تبع آن، موضوع عملیاتی در حوزۀ حاکمیت سیاسی در نظام اسلامی، نقش و کارویژۀ متقابل رأس حاکمیت و مردم در ساختار قدرت سیاسی است. این امر از یک بُعد دارای مشابهت ظاهری با مبانی سیاسی اجتماعی مطرح در غرب تحت عنوان نظام های دمکراتیک یا دموکراسی های مردمی و مشارکتی است؛ اما مؤلفۀ مهم در مدل حکومتی امام امت، به عنوان ساخت منحصربه فرد قدرت سیاسی، رابطۀ متقابل بین امام و امت است.

بر خلاف رویۀ حاکم در رژیم های دمکراتیک، در نظام اسلامی، حضور و نقش آفرینی مردم صرفاً در جهت تحکیم پایۀ قدرت نخبگان نیست؛ همچنان که مسئولیت رأس هرم حکومت نیز در تأمین نیازهای این دنیایی و گذرای مردم و تأمین رضایت حداقلی آنان محدود نمی گردد.

در مدل حکومتی امام امت، ساخت قدرت سیاسی ساختی دوجانبه است که یک سر آن امام قرار دارد که پایه های مشروعیتش مبتنی بر صلاحیت، حقانیت و کنترل و هدایت الهی و همچنین پذیرش و مقبولیت مردمی و نظارت و حمایت آنان است. در این ساختار، امام و رهبر یک سر طیف قدرت است که صاحب حقانیت منبعث از صلاحیت و توانمندی و تأیید الهی است و سر دیگر طیف قدرت در اختیار مردمی است که ضمن پذیرش و ایفای نقش در محقق ساختن امامت امام و حاکم، نظارتی دائمی بر رفتار حاکم دارند.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب شاکله الگوی امام امت

مشخصات کتاب شاکله الگوی امام امت

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 77

کنگره : ‏‫‭BP223/8‭/ش23 1396‬

دیویی : ‏‫‭297/45

کتابشناسی ملی : 5112183

شابک : 978-600-8734-48-2

سال نشر : 1396

نظرات درباره کتاب شاکله الگوی امام امت