کتاب کتابچه صد قانون شکست ناپذیر در کسب و کار

100 قانون شکست ناپذیر موفقیت در کسب و کار و زندگی

5 از 1 نظر

خلاصه کتاب کتابچه صد قانون شکست ناپذیر در کسب و کار

کتابچه صد قانون شکست ناپذیر در کسب وکار

موفقیت در تجارت و زندگی، تماما قابل پیش بینی است. این امر هیچگاه رویدادی تصادفی و شانسی نبوده است. موفقیت همیشه نتیجه ی مستقیم تطابق با قوانین اثبات شده و اصولی است که آن را اداره می کند.
هرچه بیشتر بر اساس این اصول تفکر و تصمیم گیری های روزمره ی خود را قرار دهید، کارایی بیشتری خواهید داشت. آدم های بهتری را جذب خواهید کرد، محصولات و خدمات بیشتر و بهتری را تولید و عرضه خواهید کرد، هزینه ها را هوشمندانه تر کنترل خواهید کرد، رشد شما بیشتر قابل پیش بینی خواهد بود و گسترش خواهید یافت و سودتان را با ثبات بیشتری افزایش خواهید داد.

این ایده ها کارآمد هستند. آن ها تقریبا همه جا، تحت هر موقعیتی در نظام های تجاری ما کارآمد هستند. هرچه بیشتر از آن ها استفاده کنید، بیشتر برایتان کارآمد خواهند بود. هر چه بیشتر زندگیتان را با این قوانین و اصول همسو کنید، خوشحال تر و موفق تر خواهید بود.
این قوانین همیشه همچون قوانین ریاضیات، مکانیک و برق وجود داشته اند. این قوانین با تاروپود هستی در تعامل هستند. آن ها نه مثبت و نه منفی هستند. این قوانین را افراد موفق بارها و بارها طی تاریخ کشف کرده اند. هرگاه افراد مطابق آن ها رفتار کردند، به کامیابی رسیدند. در سوی دیگر، هرگاه این قوانین نقض شدند، ترقی و پیشرفت کُند و یا متوقف شده است.
در مجموع، اگر به جای مسیرهای دیگر، مسیر زندگی و رفتارتان را بر اساس این 100 قانون پایه گذاری کنید به دستاوردهای بیشتری در زندگی شخصی و شغلی خودتان دست می یابید.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

نظرات