کتاب نکته هایی درباره فرهنگ و مسایل اجتماعی ایران

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی نکته هایی درباره فرهنگ و مسایل اجتماعی ایران

حجم دانلود: 1.1 مگا بایت
صفحات کتاب : 270

نکته هایی درباره فرهنگ و مسایل اجتماعی ایران 

 این کتاب مشتمل بر مجموعه مقالاتی درباره مسائل فرهنگی مختلف ایران است.

در این مقالات به «وضعیت آموزش و پرورش از دوران باستان تا ایران معاصر»، «هدف های آموزش و پرورش در حکومت ها و جوامع مختلف»، «ریشه شناسی زبان ها از طرف خاورشناسان و اهداف آن ها»، «برداشت های غلط از معانی واژهای کهن»، «رابطه زبان با تفکر و اندیشه»، «چگونگی تکامل زبان ها»، «کنسرسیوم نفتی غرب و ایران» و ... پرداخته می شود.

نکته هایی درباره فرهنگ و مسایل اجتماعی ایران

این کتاب مشتمل بر مجموعه مقالاتی درباره مسائل فرهنگی مختلف ایران است.

در این مقالات به «وضعیت آموزش و پرورش از دوران باستان تا ایران معاصر»، «هدف های آموزش و پرورش در حکومت ها و جوامع مختلف»، «ریشه شناسی زبان ها از طرف خاورشناسان و اهداف آن ها»، «برداشت های غلط از معانی واژهای کهن»، «رابطه زبان با تفکر و اندیشه»، «چگونگی تکامل زبان ها»، «کنسرسیوم نفتی غرب و ایران» و ... پرداخته می شود.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب نکته هایی درباره فرهنگ و مسایل اجتماعی ایران

مشخصات کتاب نکته هایی درباره فرهنگ و مسایل اجتماعی ایران

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 270

کنگره : ‏‫‬‮‭LA1352‏‫‬‮‭/ی4ن8 1397

دیویی : ‏‫‬‮‭370/955

کتابشناسی ملی : 4889165

شابک : 978-600-136-374-0

سال نشر : 1397

نظرات درباره کتاب نکته هایی درباره فرهنگ و مسایل اجتماعی ایران