کتاب جغرافیای تاریخی خراسان بزرگ

مطالعه موردی مرو، بلخ، ترمذ،بدخشان، خوارزم

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی جغرافیای تاریخی خراسان بزرگ

حجم دانلود: 2.8 مگا بایت
صفحات کتاب : 270

معرفی کتاب جغرافیای تاریخی خراسان بزرگ 

مطالعه موردی مرو، بلخ، ترمذ،بدخشان، خوارزم

 یکی از موضوع های مهم در بررسی تاریخ ایران زمین، پرداختن به سرگذشت شهرها و ولایاتی
است که امروزه جزئی از قلمرو جغرافیایی ایران نیستند. 

اما با وجود جلوه هایی از فرهنگ ایرانی،
همچنان در پیوندی نزدیک با این مرز و بوم قرار دارند و در واقع تک های از جغرافیای فرهنگی
ایران قلمداد می شوند. 

شرق و شمال شرق ایران (فرارودان: ماوراءالنهر یا آسیای میانه) ذیل مفهوم خراسان بزرگ
یکی از نواحی یاد شده می باشد. شهرها و ولایاتی که علی رغم پراکنش جغرافیایی
(در جمهوری های تازه تاسیس) در کوران حوادث طبیعی و انسانی سرنوشتی نسبتا مشابه یافته اند
از جمله: مهاجرت تاریخی آریایی ها، رویارویی ایرانیان باستان با اقوام عمدتا صحراگرد شرق
ایران، هجوم عرب و ورود اسلام، شکل گیری سلسله های ایرانی)بویژه طاهریان و سامانیان( و
ترک، هجوم مغول و غیره.

 اگر آن گونه که گفته می شود تاریخ را حاصل روابط و تاثیر متقابل انسان ها و محیط بدانیم،
پیوند تنگاتنگ دو عامل مذکور در بخش هایی از خراسان بزرگ بویژه در اثر مرزی بودن آن ها
جلوه های بیشتری دارد که می توان به حملات مختلف مهاجمان و جابه جایی های جمعیتی اشاره
کرد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب جغرافیای تاریخی خراسان بزرگ

مشخصات کتاب جغرافیای تاریخی خراسان بزرگ

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 270

کنگره : ‏‫DSR2017‭ /ر35‏‫‬‭غ8 1397

دیویی : 955/87

کتابشناسی ملی : 5369367

شابک : 978-600-136-425-9

سال نشر : 1397

نظرات درباره کتاب جغرافیای تاریخی خراسان بزرگ