کتاب کتابچه انسان در جستجوی معنا

5 از 1 نظر

خلاصه کتاب کتابچه انسان در جستجوی معنا

کتابچه انسان در جستجوی معنا، اثر ویکتور فرانکِل، یکی از کتاب های قابل توجه در دوران معاصر است.

کتابچه انسان در جستجوی معنا، اثری است در مورد شکوفا شدن استعداد و بقا در این شرایط.

فرانکل در این کتاب با قلمی شیوا، زندانیانی را که دست از زندگی کشیده بودند توصیف می کند، کسانی که تمام امیدشان نسبت به آینده را از دست داده و کلمات، قادر به توصیف کردنشان نبودند. چیزی که باعث جان دادن این افراد می شد؛ در درجه اول، نه فقدان شرایط رفاه مادی، بلکه از دست دادن امید، از دست دادنِ دلیلی برای ادامه زندگی بود.

ماجرای اسارت افرانکل بسیار تکان دهنده بوده است، اما همین دوران، باعث شکل گیری و استحکامِ یکی از ستون های فکری در ذهن او شد: زندگی، اساسا سفری برای پیدا کردن شادی نیست، همینطور هدف از آن، کسب کنترل هم نیست؛ بلکه سفری است در جستجوی معنا. بهترین کار برای هر فرد آن است که در زندگی خودش به جستجوی معنا برای خود بپردازد. از نظر فرانکل، معنا را در سه نقطه می توان پیدا کرد: در کار (با دستیابی به موفقیتی بزرگ)، در عشق ورزیدن (فکر کردن به شخصی دیگر) و در شجاعت در دل سختی ها. رنج بردن به تنهایی، کاری عبث و بیهوده است؛ ما هستیم که با شیوه واکنش نشان دادنمان به سختی هایی که با آن مواجه می شویم معنا می بخشیم.

نیروهای خارج از توان شما، می توانند تمام آن چیزی را که دارید از شما بگیرند، به استثنای یک چیز و آن هم فرصت شما برای انتخاب نحوه واکنش نشان دادنتان به شرایط است. در زندگی روزمره، شما نمی توانید نتیجه نهایی را که خواستارش هستید کنترل کنید، تنها چیزی که توان کنترل کردنش را دارید، احساس خودتان و عملکردتان نسبت به نتیجه نهایی است که در برابرتان قرار گرفته است.

آن کسی که دلیلی برای زندگی یافته، می تواند تقریبا در برابر هر چیزی تاب بیاورد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

نظرات