کتاب قرآن کریم و جریان های فکری جهان

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 2.5 مگا بایت
صفحات کتاب : 503

خلاصه کتاب قرآن کریم و جریان های فکری جهان

کتاب قرآن کریم و جریان های فکری جهان نوشته فاروق صفی زاده، به بررسی و شناخت قرآن و اسلام، نقد و تفسیر تفکرات و اندیشه های عرفانی اوشو، بررسی عرفان حلقه و به طور کلی جنبه های قرآنی عرفان می پردازد.

مسئله شناخت و معرفت، برای فیلسوفان، عارفان و اندیشمندان بسیار بااهمیت است و هر کدام متناسب با نظرات و اندیشه های خود، بیانیات متفاوت و مختلفی در این خصوص داشته اند که نزد عموم مردم باارزش و معتبر است به طوری که حداقل در گفتگوهای روزمره این جمله را زیاد می شنویم که فلانی آدم بامعرفتی است.

این کتاب عرفان های کاذب در دنیا را نقد و تفسیر می کند. اندیشه های وین دایر، آنتونی رابینزف فرقه شیطان پرستی، رمز موفقیت از دیدگاه قرآن و امام علی، فراماسونری و... از جمله مواردی است که در این اثر به آن ها پرداخته شده است.

در بخشی از کتاب قرآن کریم و جریان های فکری جهان می خوانیم:

آن چه که در آرزو مطرح است نامحدود بودن آرزوهاست و در این میان انسان با دستیابی بر آرزوهای خود، آرامش پیدا می کند و اگر این آرزوها درست مدیریت نشود، آرزومند، سراب را آب می پندارد و همه عمر، در طلب سراب می دود. مرگش فرا می رسد، اما چیزی را می خواهد که بدان، دست پیدا نمی کند و اگر به چیزی که خیال می کرد در آرزوی آن است، دست یافت، مطلوب خود را در آن نمی بیند. لذا هیچ گاه در زندگی احساس راحتی و آرامش ندارد و به گفته امام علی علیه السلام: مَن سَعی فی طَلَب السرابِ طالَ تَعَبُهُ وکَثُرَ عَطَشُهُ. امَن أملَ الری مِنَ السرابِ خابَ أمَلُهُ وماتَ بِعَطَشهِ هر که در طلب سراب بکوشد، زحمت او به درازا می کشد و تشنگی اش افزون می شود. هر که سیرابی از سراب را آرزو کند، به آرزویش نمی رسد و از تشنگی می میرد.

به منظور مدیریت آرزو ها، ابتدا باید دید که فطرت انسان در جستجوی چیست و آن گاه، آرزوهای درست را از آرزوهای نادرست جدا کرد. سپس با تمام توان برای رسیدن به آرزوهای فطری حقیقی و اجتناب از آرزوهای کاذب کوشید.

خداوند متعال، با دادن این خصوصیت فطری به انسان، در حقیقت، آموزگارِ آرزومندان خویش است و گویا به انسان می گوید: گم شده تو منم. مطلوب و مأمول حقیقی تو منم. تو مرا که کمال مطلق هستم، می خواهی و نمی دانی. همه آرزوها به من ختم می شود و بدین جهت، اهل معرفت به من عشق می ورزند و نهایت آرزوهای آنان، بلکه بالاتر از آرزوی آنان منم.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها قرآن کریم و جریان های فکری جهان

مشخصات کتاب قرآن کریم و جریان های فکری جهان

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 503

کنگره : ‫BP605‭‬ ‭/ع4‏‫‭‏‫‌‫‬‭ص7 1396‬‬

دیویی : 299/93

کتابشناسی ملی : 4022683

شابک : 978-964-236-706-1‬‬

سال نشر : 1396

نظرات درباره قرآن کریم و جریان های فکری جهان