کتاب تجزیه و تحلیل استاتیک ترسیمی

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی تجزیه و تحلیل استاتیک ترسیمی

حجم دانلود: 1.9 مگا بایت
صفحات کتاب : 104

کتاب تجزیه و تحلیل استاتیک ترسیمی نوشتۀ یحیی چوپانی، به عنوان یک مکمل آموزشی برای دانشجویان مهندسی مکانیک، عمران و دیگر رشته های مهندسی گردآوری شده است.

استاتیک ترسیمی (Graphical Statics) یک روش استاندارد برای حل مسائل مکانیکی است که اساس آن بر مبنای قوانین هندسی می باشد و یک ابزار مفید برای تجسم کردن مسائل پیچیدۀ مهندسی است. این روش جایگزین روش های مدرن تحلیلی می باشد و برای حل مسائلی نظیر برآیند و نقطۀ اثر نیروها، تعیین مرکز ثقل اجسام، محاسبۀ خرپاها، تجزیه و تحلیل تیرها، تحلیل تنش و... استفاده می شود. استاتیک ترسیمی بدون استفاده از معادله ­های تعادل، زمان حل مسئله را به طور چشم­گیری کاهش می دهد.

کتاب تجزیه و تحلیل استاتیک ترسیمی مشتمل بر چهار فصل است که با بیان برآیند و نقطه اثر نیروها آغاز می شود و سپس به تحلیل تیرها، نحوۀ بارگذاری و تغییر شکل آن می پردازد. در ادامه، مرکز ثقل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در نهایت کتاب با تجزیه و تحلیل سازه ها با استفاده از روش ترسیمی به پایان می رسد. همچنین، تمامی اشکال در این کتاب با دقت زیاد به وسیلۀ نرم افزار اتوکد ترسیم شده است. مطالعۀ این کتاب و فراگیری روش های ترسیمی ارائه شده، به عنوان مکمل درس اساتیک تحلیلی می تواند کمک چشم گیری به درک خوانندگان در زمینۀ استاتیک داشته باشد.

در بخشی از کتاب تجزیه و تحلیل استاتیک ترسیمی می خوانیم:

خرپا یکی از انواع اصلی سازه های مهندسی است که در طراحی پل ها، ساختمان ها و... استفاده می شود. خرپا شامل عضوهای مستقیم می باشد که در محل اتصال ها به یکدیگر وصل می شوند. به طور کلی عضوهای خرپا باریک می باشند و بار جانبی کمی را می توانند تحمل کنند از این رو تمام بارها باید در محل اتصال ها وارد شوند. همچنین فرض بر این است که این اعضاء عضوهای دو نیروی هستند و حتی در صورتی که وزن آن ها قابل ملاحظه باشد در هر طرف عضو نصف آن وارد می شود.

با توجه به این که در عمل اعضاء یک خرپا با جوش یا پرچ به یکدیگر متصل می شوند اما معمولاً اتصال اعضاء مفصلی فرض می شود. در نتیجه در انتهای هر عضو فقط یک نیرو وجود دارد بدون این که لنگری بر آن اثر کند. منظور از تحلیل یک سازه به دست آوردن نیروهای داخلی و تغییر شکل های آن تحت بارگذاری معین می باشد. هرگاه بتوان تمامی نیروهای داخلی یک سازه را فقط به وسیلۀ معادله های تعادل و بدون در نظر گرفتن تغییر شکل های آن به دست آورد آن سازه را سازه معین استاتیکی و یا سازه های ایزو استاتیک می نامند در غیر این صورت سازه موسوم به سازه نامعین استاتیکی و یا هیپر استاتیک می باشد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب تجزیه و تحلیل استاتیک ترسیمی

مشخصات کتاب تجزیه و تحلیل استاتیک ترسیمی

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 104

کنگره : TA351‏‫‭/چ9ت۳ ۱۳۹6

دیویی : 620/1۰3

کتابشناسی ملی : 4699943

شابک : 978-600-8796-04-6

سال نشر : 1396

نظرات درباره کتاب تجزیه و تحلیل استاتیک ترسیمی