کتاب اراده معطوف به تحول

مقدمه ای بر جامعه شناسی هنر و فرهنگ

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی اراده معطوف به تحول

حجم دانلود: 604.4 کیلو بایت
صفحات کتاب : 200

کتاب اراده معطوف به تحول، که دکتر «محمدحسن احمدی» آن را به رشته تحریر درآورده است، کتابی است در مورد جامعه شناسی هنر و فرهنگ. این کتاب در سه فصل تدوین گردیده است.

در ابتدای کتاب و قبل از شروع فصل اول، نویسنده ابتدا تعریفی از جامعه شناسی و جامعه شناسی هنر و فرهنگ ارائه می دهد، سپس به شرح جایگاه انسان در جهان و نیز به تحول در فرهنگ و تمدن اشاره می کند.

بعد از این مباحث، فصل اول کتاب، مناسبات هنر و ساختارهای اجتماعی و فرهنگی را شرح می دهد. در این فصل موضوعاتی چون: چرخه تکراری سنّت و تجدد، نقش فرهنگ شخصی مخاطب در فهم اثر هنری، تأثیرات متقابل هنرمند و اثر هنری و مخاطب، هنر، فن، علم، آرمان گرایی، فرهنگ دیده محور و... شرح داده می شود.

فصل دوم، با عنوان «مناسبات هنر و قدرت» به موضوعاتی چون: مناسبات هنر و دموکراسی، سیاست فرهنگی، وضعیت مخاطبان و هنرمندان در مقابل برنامه های فرهنگی، ارتباط قدرت و نقد هنر می پردازد.

فصل سوم، که فصل پایانی کتاب است به هنر و ایدئولوژی اختصاص دارد. نویسنده در این فصل به موقعیت و تعهد هنرمند در مناسبات هنر و ایدئولوژی، نوآوری و سنّت موقعیت مخاطب در مناسبات هنر و ایدئولوژی و... می پردازد.

نویسنده، هدف اصلی اش از نگارش کتاب را ایجاد اشتیاق در دانشجویان و عموم علاقه مندان به مباحث جامعه شناسی هنر و فرهنگ می داند.

گزیده متن :

... جامعه شناسی با ساده ترین تعریف عبارت است از: شناخت انسان ها اعم از مناسبات خصوصی مانند ازدواج یا مناسبات عمومی مانند حکومت و مؤسسات اجتماعی.

اهمیت جامعه شناسی در این است که به ساختارهای اجتماعی که انسان ها در آن ها تعریف می شوند، می پردازد. بنابراین، تمام علومی که به انسان پرداخته اند اعم از جامعه شناسی و فلسفه، روان شناسی، دین شناسی و... در واقع پیکره واحدی هستند...

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب اراده معطوف به تحول

مشخصات کتاب اراده معطوف به تحول

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 200

کنگره : NX180‬‏‫‬‭/‏‫‭‮الف‬3‮الف‬4 1387

دیویی : 700/103

کتابشناسی ملی : م85-29372

شابک : ‏‫‬‭978-964-506-282-9‬

سال نشر : 1387

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

نظرات درباره کتاب اراده معطوف به تحول