کتاب جامعه شناسی اقتصادی

ساخت اجتماعی و کنش اقتصادی

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 3.4 مگا بایت
صفحات کتاب : 544

خلاصه کتاب جامعه شناسی اقتصادی

معرفی کتاب جامعه شناسی اقتصادی

کتاب جامعه شناسی اقتصادی: ساخت اجتماعی و کنش اقتصادی نوشته ی ریچارد سوئدبرگ و مارک گرانووتر یکی از کتاب های مهم در زمینۀ جامعه شناسی اقتصادی جدید محسوب می شود که برای مطالعه پدیده های اقتصادی خرد و کلان از منظر جامعه شناسی بسیار راه گشاست.

مارک گرانووتر (Mark Granovetter) و ریچارد سوئدبرگ (Richard Swedberg) در این کتاب جامعه شناسی اقتصادی جدید را به صورت دقیق بررسی و تشریح کرده است. نویسندگان در همه ی فصل های کتاب جامعه شناسی اقتصادی (Principles of Economic Sociology) بین جامعه شناسی اقتصادی از یک سو و اندیشه اقتصاد نئوکلاسیک و اقتصاد نهادگرایان جدید از سوی دیگر تمایز قائل می شوند و به دقت هرکدام را تشریح می کند تا جایگاه جامعه شناسی اقتصادی جدید را نمایان سازند. همچنین حفره های ساختاری را نیز در جامعه شناسی اقتصادی جدید نشان می دهند که برنامه تحقیقی خوبی را پیش روی محققان علوم اجتماعی می گذارد تا جامعه شناسی اقتصادی جدید را هرچه بیشتر گسترش و توسعه دهند.

نقطه اشتراک مکاتب اقتصادی و جامعه شناسی اقتصادی، تلاش برای فهم بیشتر پدیده های اقتصادی است. یک کار عمده جامعه شناسی اقتصادی جدید در سال های اولیه تولدش، مقایسه خود با علم اقتصاد رایج بود. چاپ و انتشار «راهنمای جامعه شناسی اقتصادی» توسط نیل اسملسر و سوئدبرگ در همان ابتدا تمایز خود را با علم اقتصاد نشان داد.

برای شناخت هر چه بیشتر جامعه شناسی اقتصادی به مقایسه آن با علم اقتصاد رایج می پردازیم. یکی از مزیت های این مقایسه این است که تفاوت ها و مرزهای میان نظریه اقتصادی و جامعه شناسی اقتصادی به وضوح روشن می شود. به علاوه این کار باعث باز شدن گفت وگویی کاربردی بین جامعه شناسان اقتصادی و اقتصاددانان خواهد شد و به آن ها نشان می دهد با وجود اختلافاتی که بین خود دارند چگونه می توانند به وسیله اشتراکات و با حفظ و رعایت مرزها به شناخت پدیده های اقتصادی بپردازند. همچنین انحصار اقتصاد خرد بر سر تحلیل مشکلات اقتصادی را می شکند.

دانش اقتصاد برنامه تحقیقی متمایزی دارد که نشان می دهد به کدام یک از مشکلات اقتصادی باید توجه کرد و چگونه به برطرف کردن آن ها پرداخت. ریشه ها و پایه پارادایم اقتصاد خرد را باید در تغییراتی دید که در علم اقتصاد در دهه 1870 اتفاق افتاده است. درواقع این اقتصاد نئوکلاسیک ها بوده است که بر اقتصاد قرن بیستم به هر نحو مسلط شد. کتاب جامعه شناسی اقتصادی به ارائه مقدمه ای کلی بر جامعه شناسی اقتصادی به عنوان حوزه ای جدید در علوم اجتماعی می پردازد که اهمیت آن در آمریکا و اروپا به سرعت در حال رشد است. جامعه شناسی اقتصادی نوعی تحلیل از پدیده اقتصادی ارائه می دهد که در قرن بیست ویکم رقیبی برای تحلیلگران مکتب اقتصاد رفتاری، نئوکلاسیک اقتصادی و نظریه بازی به شمار می آید.

گزیده کتاب جامعه شناسی اقتصادی

یکی از موفق ترین پیشرفت ها نه تنها در اندیشه حقوقی در امریکا، بلکه در اندیشه حقوقی بین المللی چیزی است که به «حقوق و اقتصاد» مشهور شده است که خاستگاهش را باید در اوایل دهه 1960 در آمریکا رد گیری کرد (Mercuro and Medema, 1997). این نوع تحلیل در اثنای دوره نخست توسعه کاملاً بنیادین و رادیکال بود و اصرار بر این امر داشت که منطق اقتصاد نئوکلاسیک می تواند برای حل تعدادی از مشکلات حقوقی، اقتصادی و غیراقتصادی مهم مورد استفاده قرار گیرد. اما بعداً حوزه حقوق و اقتصاد شروع به دربرگرفتن تعدادی رهیافت های جامعه شناختی، روان شناختی و نهادی کرد. به نظر می رسد دلیلی برای این مسئله وجود ندارد که چرا نباید جامعه شناسی اقتصادی روزی بخشی از این حوزه شود (Ellickson, 1989; Macneil, 2000; Medema, Mercuro, and Samuels, 2000).

جنبش حقوق و اقتصاد معروف به «حقوق و اقتصاد شیکاگو» است. به این معنی که پایه گذاران آن در دانشگاه شیکاگو فعال بودند. یکی از این بنیانگذاران بدون شک ریچارد پوسنر است که باعث شد حوزه حقوق و اقتصاد رهیافتی عمومی در علم حقوق محسوب شود. به عنوان مثال وی برای نخستین بار کتاب درسی را با عنوان تحلیل اقتصادی حقوق که هنوز مؤثر است، منتشر (1st ed. 1972, 5th ed. 1998) و تلاش کرد به طور منظم پژوهش هایی برای انسجام این حوزه مطالعاتی انجام دهد. طبق نظر پوسنر اندیشه اصلی در حقوق و اقتصاد این است که منطق علم اقتصاد می تواند و باید تحلیل حقوقی و قانونگذاری را آگاه سازد. هر کنشگری بر اساس منفعت شخصی اش هدایت می شود تا مجرم یا قانونگذار و یا وکیل باشد. آنچه قضات و نظام حقوقی را در کل اگاه می سازد «بیشینه سازی ثروت» است (posner, 1990: 356). پوسنر می گوید دغدغه عدالت تقریباً همان دغدغه ثروت است. اگر شما بتوانید موقعیتی را به وجود بیاورید که طبق آن ثروت اجتماعی بیشتری تولید شود، باید این کار را بکنید. البته قضات نیز باید از دکترین های حقوقی معمول پیروی کنند، اما این دکترین ها اغلب در سال های قرن نوزدهم که ایدئولوژی بازار باز377 در اندیشه حقوقی امریکا قوی بود، ایجاد شدند.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها جامعه شناسی اقتصادی

مشخصات کتاب جامعه شناسی اقتصادی

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 544

کنگره : ‏‫‬‭HM548‏‫‭/‮الف‬54ج2 1395

دیویی : 306/3

کتابشناسی ملی : 4010783

شابک : 978-600-7683-33-0

سال نشر : 1395

نظرات درباره جامعه شناسی اقتصادی