کتاب یک سبد واژه

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 96.6 کیلو بایت
صفحات کتاب : 105

خلاصه کتاب یک سبد واژه

واژه ها شیطنت می کنند
تاب می خورند
سر می خورند
...
و از سبد ذهنم
سرک می کشند
روی دفترم...
****
وقتی مغزم با کلمه ها
بازی می کند
خواب از دستِ شیطنت آن ها
پا به فرار می گذارد

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 105

نظرات