نشریه فصلنامه علمی - حقوقی قانون یار (شماره پنجم)

دوره دوم بهار 1397

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی فصلنامه علمی - حقوقی قانون یار (شماره پنجم)

حجم دانلود: 7.2 مگا بایت
صفحات کتاب : 397

گزیده فصلنامه علمی - حقوقی قانون یار (شماره پنجم)

قانون آیین دادرسی کیفری، از مهم ترین قوانین پایه ای و اساسی هر کشور بوده که بخش مهمی از نظم عمومی کیفری و عدالت کیفری از طریق آن اجرا می شود.

 مقررات نظام قضایی و دادرسی و آیین دادرسی کیفری در ایران، طی سه دهه گذشته، چندین بار دچار تغییرات کلی شده است. تغییرات مزبور، علاوه بر سازماندهی نظام دادرسی کیفری، خود موجب بروز بی نظمی و نابهنجاری های متعددی در سیستم قضایی و وضعیت حقوق شهروندی شده است، آنگونه که همگان در زمان حذف قانون دادسراها و قانون احیاء دادسراها شاهد بوده اند.

قانون جدید هم برای یک دوره سه ساله آزمایشی مقرر شده و قابلیت اجرا خواهد یافت و امکان تغییر درآن نیز ممتنع نخواهد بود. قانون جدید با وجود برخی از اشکالات و ایرادات مترتب برآن، برخوردار از جنبه ها و نکات مُثبت بسیاری در خصوص رعایت حقوق شهروندی، حقوق متهم، حق دفاع، وکیل مدافع، روند دادرسی، تضمیناتِ تحققِ دادرسی عادلانه و منصفانه است و اگر دچار تغییرات کلی و جدی نشود و با تدوین آیین نامه های اجرایی مقرر درآن، با استفاده از تجارب حرفه ای کارشناسان، قضات و وکلای دادگستری، می تواند در تضمین حقوق شهروندی و اساسی مردم می تواند، موثر و نقش آفرین گردد.

این قانون، مشتمل بر هفت بخش در قالب "کلیات، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، دادگاه های کیفری، رسیدگی و صدور رای، اعتراض به رای، اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی، هزینه دادرسی و سایر مقررات" تنظیم و تدوین شده است. 

قانون آیین دادرسی کیفری جدید با تغییرات عددی، شکلی و ماهوی گسترده در قانون آئین رسیدگی کیفری و نحوۀ تعقیب متهم، نوعاً گرایش بر اعمال "اصل تفسیر مُضیّق به نفع متهم"، رعایت اصول و هنجارهای حقوق شهروندی و بشری و تلاش برای تحقق نظام دادرسی عادلانه نسبت به شاکی، متهم، بزه دیده، شاهد، مطلع، وکیل و مانند آن ها در فرآیند رسیدگی کیفری دارد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب فصلنامه علمی - حقوقی قانون یار (شماره پنجم)

مشخصات کتاب فصلنامه علمی - حقوقی قانون یار (شماره پنجم)

نوع اثر : نشریه

مجموعه اثر : فصلنامه علمی - حقوقی قانون یار

صفحات کتاب : 397

سال نشر : 1397

تاریخ نشر : بهار 97

نظرات درباره کتاب فصلنامه علمی - حقوقی قانون یار (شماره پنجم)