کتاب اسلوب های اندیشه ورزی

برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق کیفی

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی اسلوب های اندیشه ورزی

حجم دانلود: 2.0 مگا بایت
صفحات کتاب : 166

اسلوب های اندیشه ورزی برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق کیفی بر مبنای بنیان های مفهومی پنج استراتژی تجزیه و تحلیلی مهم محققان کیفی، یعنی اندیشه ورزی دسته ای، اندیشه ورزی روایی، اندیشه ورزی دیالکتیکی، اندیشه ورزی شاعرانه و اندیشه ورزی نموداری قرار دارد.

فریمن با ارائه اسلوب های گونا گون تحقیق در فضای یک متن منفرد، در عین حال که توجه را به سمت دستاوردهای روش شناختی و نظری هر کدام از آن ها سوق می دهد، مبنا و پایه ای برای انتخاب از میان استراتژی های تحقیقی خاص را بواسطه محدودیت ها و مقدوریت های آن ها بنیان می نهد.

در این نوشته، محققان کیفی کهنه کار، محققان تازه کار و دانشجویان فارغ التحصیل از رشته های علمی گوناگون به بینش جدیدی در خصوص رابطه نظری - عملی تجزیه و تحلیل دست خواهند یافت.

ملیسا فریمن استاد روش شناسی های تحقیقات کیفی از کالج آموزش در دانشگاه جورجیا می باشد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب اسلوب های اندیشه ورزی

مشخصات کتاب اسلوب های اندیشه ورزی

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 166

کنگره : ‏‫‭H۶۲

دیویی : ‏‫‭۰۰۱/۴۲

کتابشناسی ملی : 5813754

شابک : ‏‫‭978-600-459-650-3‬‬

سال نشر : 1398

نظرات درباره کتاب اسلوب های اندیشه ورزی