کتاب افسانه ی سیزیف

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی افسانه ی سیزیف

حجم دانلود: 543.2 کیلو بایت
صفحات کتاب : 160

معرفی کتاب افسانه ی سیزیف

کتاب افسانه سیزیف، مقاله ای فلسفی از آلبر کامو، فیلسوف فرانسوی معاصر است. در اساطیر یونان سیزیف به خاطر فاش کردن راز خدایگان محکوم شد تا تخته سنگی را به دوش گرفته و تا قله ی یک کوه حمل کند، اما همین که به قله رسید، سنگ به پایین غلتید و سیزیف باید دوباره این کار را انجام می داد. کامو می گوید پیروزی سیزیف در آگاهی است.

اسطوره یا افسانه ی سیزیف (My The Sisyphe) به ماجرای پادشاه یونان باستان (گویا سیزیف پدر اولیس بوده) اشاره دارد که از سوی خدایان به انجام کاری عبث و غیر انسانی محکوم می شود (سیزیف مجبور است تا ابد سنگی را از کوه بالا ببرد و سپس آن را پایین بیاورد) و کامو از این اسطوره قرائت خاصی ارائه می دهد.

آلبر کامو (Albert Camus)، با این اثر فلسفی دیدگاه خود را در مورد سرنوشت بشر، جهان و هستی ترسیم می کند و به بررسی مضامین کلیدی مانند پوچی، خودکشی، عصیان و آزادی می پردازد. از نظر کامو «تنها مسأله فلسفی جدی خودکشی است» ولی پذیرش و درک پوچی جهان به عصیان آدمی می انجامد زیرا شور زندگی و انسان دوستی ما را به اعتراض می خواند و نه به سوی تسلیم و مرگ. سیزیف با مورسو، شبهه قهرمان داستان «بیگانه» خویشاوند است، زیرا هر دوی آن ها عصیان خود را در برابر نامعقولی جهان و بی منطقی دائم جامعه ی (به ظاهر) انسانی ابراز می کنند.

سیزیف متوجه شده که دنیا عاری از معنا و لبریز از ستم و درد است، امّا او به ظلم حاکم بر جهان گردن نمی نهد و هرگز از پای نمی نشیند. آری، سیزیف یک شورشی است و به مانند کامو «اهل نبرد» است و پیوسته تمامی نیروی خود را برای تغییر این جهان نا به سامان و پوچ به کار می گیرد، زیرا زندگی کردن نه تنها کام جویی بلکه مبارزه با «ضخامت» بیهودگی، آشفتگی و ستمگری موجود می باشد. کامو که این هستی خاکی را یگانه حقیقت می انگارد معتقد است که در جهان کنونی تنها انسان اهمیت و معنا دارد و رسالت آدمی چیزی جز ساختن نظمی انسانی نمی باشد.

در واقع، تداوم نبرد و شورش فرد «غریب» برای خوشبختی است و افسانه تلخ سیزیف حاوی مضمون مهم شکوفایی حیات و زندگی است. به عبارتی دیگر، سیزیف، زیبایی و لذت این دنیای خاکی را نیز می جوید و با سماجت و پشتکار بهشت و جهنم خود را بر روی همین کره زمین می طلبد.

به طور خلاصه می توان گفت که سیزیف نماد عصیان و پوچ زدایی و جهاد آدمی برای خوشبختی است. کتاب کامو، شهروند آگاه را به شورشی خلاق، سازنده و غیر ایدئولوژیک برای دفاع از منزلت بشر دعوت می کند.

گزیده کتاب افسانه ی سیزیف 

من می توانم دنیای پیرامون را و هر آنچه با آن رویارو می شوم و یا مرا به دنبال خود می کشد انکار کنم، اما نمی توانم آشفتگی، تصادف و ملکوتی که از دل نابسامانی سر برآورده را منکر شوم. من نمی دانم آیا این دنیا مفهومی فراسوی خود دارد یا نه؟ اما می دانم اگر هم داشته باشد من مفهوم آن را در نمی یابم و در حال حاضر امکان شناخت نسبت به آن را ندارم.

آنچه خارج از قلمروی من است آیا می تواند برایم معنا و مفهوم داشته باشد؟ من جز به مثابه ی موجودی انسانی هیچ چیز را درک نخواهم کرد و اگر چه تنها آنچه قابل لمس باشد و در برابرم ایستادگی کند را درک می کنم، اما می دانم همین دو را نیز با وجود میل به مطلق و یگانگی و همچنین سازش ناپذیری دنیا که اصلی عقلانی و منطقی دارد نمی توانم با یکدیگر آشتی دهم. بدون ریا و به میان کشاندن پای امیدی که ندارم، کدام حقیقت خارج از مرزهای قلمرویم را می توانم بشناسم؟

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب افسانه ی سیزیف

مشخصات کتاب افسانه ی سیزیف

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 160

کنگره : PQ2634‏‫‬‭‭/‮الف‌‬83‮الف‌‬7 1384

دیویی : 844/914

کتابشناسی ملی : م‌82-5732

شابک : 964-7468-35-0

سال نشر : 1384

نظرات درباره کتاب افسانه ی سیزیف