کتاب پاسخ های کوتاه و تفصیلی به یکصدو چهارده سؤال قرآنی (جلد هفدهم)

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی پاسخ های کوتاه و تفصیلی به یکصدو چهارده سؤال قرآنی (جلد هفدهم)

حجم دانلود: 457.0 کیلو بایت
صفحات کتاب : 180

سپاس خداوندی را که سخنوران از ستودن او عاجزند، و حسابگران از شمارش نعمت های او ناتوان و تلاشگران از ادای حق او در مانده اند. خدایی که افکار ژرف اندیش، ذات او را درک نمی کنند و دست غوّاصان دریای علوم به او نخواهد رسید. پروردگاری که برای صفات او حدّ و مرزی وجود ندارد و تعریف کاملی نمی توان یافت و برای خدا وقتی معیّن، و سرآمدی مشخّص نمی توان تعیین کرد. مخلوقات را با قدرت خود آفرید، و با رحمت خود بادها را به حرکت درآورد و به وسیله کوه ها اضطراب و لرزش زمین را به آرامش تبدیل کرد...

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب پاسخ های کوتاه و تفصیلی به یکصدو چهارده سؤال قرآنی (جلد هفدهم)

مشخصات کتاب پاسخ های کوتاه و تفصیلی به یکصدو چهارده سؤال قرآنی (جلد هفدهم)

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : پاسخ‌ های کوتاه و تفصیلی به یکصدو چهارده سؤال قرآنی

صفحات کتاب : 180

کنگره : 2 پ 8 ک465 BP

دیویی : 1076 297

کتابشناسی ملی : 19539- 83

شابک : 7-04-9975- 964

سال نشر : 1386

نظرات درباره کتاب پاسخ های کوتاه و تفصیلی به یکصدو چهارده سؤال قرآنی (جلد هفدهم)