کتاب ‏‫ پاسخ های کوتاه و تفصیلی به یکصدو چهارده سؤال قرآنی (جلد بیست و هفتم)

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی ‏‫ پاسخ های کوتاه و تفصیلی به یکصدو چهارده سؤال قرآنی (جلد بیست و هفتم)

حجم دانلود: 592.5 کیلو بایت

منّت خدای را عزّوجل که حمد را مفتاح ذکرش گردانید و ذکر را مایه آرامش دل ها.
سپاس بی حد او را که هر نفسی که با ذکر و یاد او فرو می رود باعث نشاط و طمأنینه دل است و چون برآید مفرّح ذات.
منّت خدای را که رحمت عامش همه را فراگرفته و در پرتو آن قرآن کریم را چراغ هدایت انسان ساخته.
منّت خدای را که انسان را خلق نموده و به او بیان را آموخت....

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب ‏‫ پاسخ های کوتاه و تفصیلی به یکصدو چهارده سؤال قرآنی (جلد بیست و هفتم)

مشخصات کتاب ‏‫ پاسخ های کوتاه و تفصیلی به یکصدو چهارده سؤال قرآنی (جلد بیست و هفتم)

نوع اثر : کتاب

کنگره : ‫‬‭‬‭‬‭‭‬‭BP65/2‫‭/ک8پ2 1383

دیویی : ‫‬‭‬‭‬‭‭‬‭297/1076

کتابشناسی ملی : ‫‭م‌83-19539‬

شابک : 978-964-9975-40-5

سال نشر : 1387

نظرات درباره کتاب ‏‫ پاسخ های کوتاه و تفصیلی به یکصدو چهارده سؤال قرآنی (جلد بیست و هفتم)