کتاب روش شناسی مطالعات دینی

تحریری نو

5 از 4 نظر

کتاب الکترونیکی روش شناسی مطالعات دینی

حجم دانلود: 2.3 مگا بایت
صفحات کتاب : 444

معرفی کتاب روش شناسی مطالعات دینی

کتاب روش شناسی مطالعات دینی، نخستین گام در تدوین نظام مند روش ها و مبانی دین پژوهی در جامعۀ ماست که در فرآیندی تعاملی با خوانندگان، تغییر نگرش، ارتقای دانش، توسعۀ مهارت و افزایش توانایی دین پژوهان را هدف خود قرار می دهد.

مطالعات دینی در جامعۀ ما، از آغاز سدۀ اخیر، تحوّلات پرفراز و نشیبی یافته است. این تحوّلات، از سویی، برخاسته از توسعۀ سیاسی و از سوی دیگر، متأثر از تحوّلات جهانیِ پس از قرن هیجدهم است. انقلاب صنعتی و پیشرفتهای روزافزون فن آوری اطلاعات، به ویژه پدیدۀ جهانی شدن، نه تنها محققان اسلام شناس را درگیر با مسائل کاملاً نوینی کرده، بلکه ذهن و زبانِ مخاطبان وحی را نیز دگرگون ساخته است.

گسترش برنامه های ترویج دین و توسعۀ مطالعات دینی در چنین بستری ضرورت خود را نشان می دهد؛ با این حال، توسعۀ کمّیِ برنامه های دین آموزی و دین پژوهی، بدون دغدغۀ کارآیی و اثربخشی این برنامه ها، حذف مسائل به جای حلّ آن هاست. کارآیی و اثربخشی مطالعات دینی در عصر جهانی شدن، آرمانی است که به سهولت نمی توان بدان دست یافت. گام نخست در این راه، توسعۀ کمّی و کیفی در روش و ابزار چنین مطالعاتی است. بهره جستن حدّاکثری از روش ها، روی آوردها و ابزارهای متنوّع تحقیق، تمایز کاربرد بجا و نابجای آن ها و استفادۀ بهینه از روش ها، پژوهش های دین شناسی را بارور می سازد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب روش شناسی مطالعات دینی

مشخصات کتاب روش شناسی مطالعات دینی

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 444

کنگره : 9ر4ف/41BL

دیویی : 1/200

کتابشناسی ملی : 411733- 84م

شابک : 5-10-7673-964-978

سال نشر : 1385

نظرات درباره کتاب روش شناسی مطالعات دینی