کتاب تاثیر مداخله آموزشی سواد رسانه ای بر نگرش دانشجویان

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی تاثیر مداخله آموزشی سواد رسانه ای بر نگرش دانشجویان

حجم دانلود: 1.6 مگا بایت
صفحات کتاب : 63

کتاب تاثیر مداخله آموزشی سواد رسانه ای بر نگرش دانشجویان درباره مصرف خودسرانه مکمل های لاغری، توسط مهناز صلحی و هانیه جورمند نوشته شده است.

هدف این کتاب تعیین تاثیر مداخله آموزشی سواد رسانه ای بر نگرش خودسرانه مکمل های لاغری در دانشجویان دختر خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی ایران است.

در کتاب تاثیر مداخله آموزشی سواد رسانه ای بر نگرش دانشجویان، نیمه تجربی از نوع شاهدار 98 دانشجو به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و با روش تخصیص تصادفی به دو گروه 49 نفره آزمون و کنترل تقسیم شدند.

ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های محقق ساخته درباره سواد رسانه ای و نگرش درباره مصرف خودسرانه قرص لاغری، پرسشنامه های استاندار تصویر بدن BICI و عزت نفس کوپر اسمیت SEI بود. بر اساس نتایج بدست آمده از تکمیل اولیه پرسشنامه ها، مداخله آموزشی مناسب طراحی و در گروه آزمون اجرا شد. یک و سه ماه بعد از مداخله داده ها در نرم افزار spss با کاربرد آزمون های توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل شد.

اگر مخاطبان یک رسانه از مهارت تفکر انتقادی برخوردار باشند می توانند اطلاعات رسانه ها را به درستی تجزیه و تحلیل کنند. بر همین اساس، رسانه های جمعی امروز به سمتی پیش می روند که به مخاطبان خود اطلاعاتی را ارائه دهند که از لحاظ علمی و محتوایی اطلاعات درست و قابل استناد باشند. بنابراین می توان گفت مخاطبان می توانند رسانه های جمعی را به یک سمت و سو حرکت دهند و رسانه های جمعی نیز می توانند تغییراتی را در باور، نگرش، افکار و در ذهن مخاطبان ایجاد کنند.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب تاثیر مداخله آموزشی سواد رسانه ای بر نگرش دانشجویان

مشخصات کتاب تاثیر مداخله آموزشی سواد رسانه ای بر نگرش دانشجویان

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : سواد رسانه ای، مسئولیت اجتماعی و فضای مجازی

صفحات کتاب : 63

کنگره : 1396 8ص9س/96P

دیویی : ‏‫‬‭302/230955‬

کتابشناسی ملی : 4763145

شابک : 978-600-8794-31-8

سال نشر : 1396

نظرات درباره کتاب تاثیر مداخله آموزشی سواد رسانه ای بر نگرش دانشجویان