کتاب بررسی تاثیر استفاده از کارپوشه الکترونیکی بر سرسختی روانشناختی

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی بررسی تاثیر استفاده از کارپوشه الکترونیکی بر سرسختی روانشناختی

حجم دانلود: 1.4 مگا بایت
صفحات کتاب : 43

یادگیری و شیوه های منتسب به آن همواره مورد اقبال صاحب نظران و دانشمندان حیطه آموزش بوده و هست، در این میان شیوه ها و ابزارهای نوین یاد دهی و یادگیری به عنوان ابزارهای چند رسانه ای ابعاد مختلفی از شخصیت را، تحت تأثیر خود دارند.

بر همین مبنا پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر استفاده از کارپوشه الکترونیکی بر سرسختی روانشناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال تحصیلی 94-1393 با جامعه ای 1350 نفری به اجرا درآمد. تعداد 30 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل با طرح پیش آزمون، پس آزمون مورد آزمون قرار گرفتند.

ابتدا آزمون سرسختی روانشناختی با استفاده از پرسشنامه پولتی و همکاران در هر دو گروه اجرا شد. سپس گروه آزمایش در معرض متغیر مستقل قرار گرفت و مجدداً هر دو گروه مورد آزمون قرار گرفتند، نمرات حاصل از آزمون با روش آماری t مستقل، مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از کارپوشه الکترونیکی می تواند سرسختی روانشناختی را در دانش آموزان تقویت کرده و تحت تأثیر بگذارد. این ابزار می تواند در سایر زمینه های یاد دهی و یادگیری نیز مورد استفاده قرار گیرد. و پیشنهاد می شود تا از این روش به صورت موثرتری در محیط های آموزشی استفاده گردد.

اگر مخاطبان یک رسانه از مهارت تفکر انتقادی برخوردار باشند می توانند اطلاعات رسانه ها را به درستی تجزیه و تحلیل کنند. بر همین اساس، رسانه های جمعی امروز به سمتی پیش می روند که به مخاطبان خود اطلاعاتی را ارائه دهند که از لحاظ علمی و محتوایی اطلاعات درست و قابل استناد باشند. بنابراین می توان گفت مخاطبان می توانند رسانه های جمعی را به یک سمت و سو حرکت دهند و رسانه های جمعی نیز می توانند تغییراتی را در باور، نگرش، افکار و در ذهن مخاطبان ایجاد کنند.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب بررسی تاثیر استفاده از کارپوشه الکترونیکی بر سرسختی روانشناختی

مشخصات کتاب بررسی تاثیر استفاده از کارپوشه الکترونیکی بر سرسختی روانشناختی

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : سواد رسانه ای، مسئولیت اجتماعی و فضای مجازی

صفحات کتاب : 43

کنگره : 1396 4 م 2 ک/ 1029 LB

دیویی : 371/3344678

کتابشناسی ملی : 4729031

شابک : 978-600-8794-24-0

سال نشر : 1396

نظرات درباره کتاب بررسی تاثیر استفاده از کارپوشه الکترونیکی بر سرسختی روانشناختی