کتاب آموزش سواد رسانه ای به دانش آموزان پایه ششم با رویکردی بر تفکر انتقادی و بر اساس حلقه کندو کاو

3 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی آموزش سواد رسانه ای به دانش آموزان پایه ششم با رویکردی بر تفکر انتقادی و بر اساس حلقه کندو کاو

حجم دانلود: 1.6 مگا بایت
صفحات کتاب : 87

پژوهش حاضر گزارشی از نحوه و چگونگی پیاده سازی آموزش سواد رسانه ای در بین دانش آموزان مقطع ششم ابتدایی است. در دوره آموزشی 15 جلسه ای، جهت آموزش آموزه های سواد رسانه ای از رسانه های مختلف (روزنامه، مقاله، کتاب، انیمیشن، کاریکاتور، فیلم تبلیغاتی) استفاده شده است.

ویژگی اصلی دوره آموزش سواد رسانه ای مذکور برگزاری جلسات به صورت حلقه کند و کاو بوده است که در نهایت منجر به کاوش و اکتشاف فردی، تنوع در موضوع های تحت پوشش، همراه با مشارکت فعال دانش آموزان گردیده است. نگرش های دوره آموزشی بیشتر بر تقویت مهارت های استفاده انتقادی از متون رسانه ای بوده است تا دانش آموزان بتوانند رسانه های مکتوب، دیداری و شنیداری را رمز گشایی، تحلیل و ارزیابی نمایند.

اگر مخاطبان یک رسانه از مهارت تفکر انتقادی برخوردار باشند می توانند اطلاعات رسانه ها را به درستی تجزیه و تحلیل کنند. بر همین اساس، رسانه های جمعی امروز به سمتی پیش می روند که به مخاطبان خود اطلاعاتی را ارائه دهند که از لحاظ علمی و محتوایی اطلاعات درست و قابل استناد باشند. بنابراین می توان گفت مخاطبان می توانند رسانه های جمعی را به یک سمت و سو حرکت دهند و رسانه های جمعی نیز می توانند تغییراتی را در باور، نگرش، افکار و در ذهن مخاطبان ایجاد کنند.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب آموزش سواد رسانه ای به دانش آموزان پایه ششم با رویکردی بر تفکر انتقادی و بر اساس حلقه کندو کاو

مشخصات کتاب آموزش سواد رسانه ای به دانش آموزان پایه ششم با رویکردی بر تفکر انتقادی و بر اساس حلقه کندو کاو

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : سواد رسانه ای، مسئولیت اجتماعی و فضای مجازی

صفحات کتاب : 87

کنگره : ۱۳۹6 6 ن ۹ س/ ۹6 P

دیویی : 2۳0۹55 / ۳02

کتابشناسی ملی : 4733118

شابک : ۹۷۸-600-۸۷۹4-45-5

سال نشر : 1396

نظرات درباره کتاب آموزش سواد رسانه ای به دانش آموزان پایه ششم با رویکردی بر تفکر انتقادی و بر اساس حلقه کندو کاو