کتاب مبانی آشکارسازی و دوزیمتری پرتوهای یونیزان

5 از 1 نظر

کتاب الکترونیکی مبانی آشکارسازی و دوزیمتری پرتوهای یونیزان

حجم دانلود: 5.8 مگا بایت
صفحات کتاب : 206

معرفی کتاب مبانی آشکارسازی و دوزیمتری پرتوهای یونیزان

کتاب مبانی آشکارسازی و دوزیمتری پرتوهای یونیزان نوشته محسن حاجی زاده صفار توسط انتشارات دانشگاه علوم پزشکی مشهد منتشر شده است. کمیت های مورد استفاده برای اندازه گیری تابش های یونیزان اغلب بر مبنای آثار بیولوژیکی، فیزیکی و یا شیمیایی پرتو قرار دارند. این آثار تنها در اثر انتقال انرژی از پرتو به محیط تحت تابش و چگونگی توزیع آن در ماده بستگی دارد.

به عبارت دیگر آثار حاصل از انتقال مقدار معینی انرژی در یک جرم کوچک و یا توزیع همگن آن در یک جرم بزرگ، یکسان نمی باشد. بنابراین یک کمیت دوزیمتری برای کاربردهای مختلف می بایستی به صورت انرژی منتقل شده در واحد جرم، از ماده تعریف شود. البته چنین کمیتی در فصل های بعدی به صورت دقیق تر و با نام "دوز جذب" معرفی خواهد شد. کمیت های دوزیمتری از تأثیر برخی ویژگی های میدان تابش بر محیط مادی به دست می آیند، بنابراین قبل از مطالعه این کمیت ها می بایستی ویژگی های میدان تابش و ضرائب برخورد آن ها با محیط های مادی بررسی گردد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب مبانی آشکارسازی و دوزیمتری پرتوهای یونیزان

مشخصات کتاب مبانی آشکارسازی و دوزیمتری پرتوهای یونیزان

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 206

کنگره : R906‏‫‬‮‭/ح‌2م‌2 1396

دیویی : 612/01448

کتابشناسی ملی : 5100138

شابک : 978-600-369-103-2

سال نشر : 1396

نظرات درباره کتاب مبانی آشکارسازی و دوزیمتری پرتوهای یونیزان