کتاب گریه های امپراتور

5 از 2 نظر

ناشر: سوره مهر

نویسنده:

کتاب الکترونیکی

حجم دانلود: 136.2 کیلو بایت
صفحات کتاب : 83

خلاصه کتاب گریه های امپراتور

معرفی کتاب گریه های امپراتور

گریه های امپراتور مجموعه اشعار فاضل نظری است که در قالب غزل سروده شده است. نظری در این مجموعه با استفاده از زبانی نرم و ساده توانسته است مضامین سنتی را بازآفرینی کند و طرحی نو در اندازد.
نخستین نکته ای که مخاطب در مواجهه با شعر فاضل نظری با آن مواجه می شود، سادگی و خوش خوانی شعرهای اوست. نظری در پی کشف های زبانی نیست، بلکه به این معنا و محتواست که جغرافیای زبان او را کشف می کند و به آن سر و شکل می دهد. به همین سبب شعر او بی نیاز از هر نوع بازی زبانی یا فرمی است. در واقع شاعر دغدغه زبان یا فرم ندارد.


گریه های امپراتور در پرونده افتخارات خود عنوان کتاب سال شعر جوان ایران را جای داده است. این مجموعه به همراه دو کتاب «اقلیت» و «آن ها» سه گانه فاضل نظری را تشکیل می دهد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 83

کنگره : ‏‫PIR8253‭‬ ‭/ظ257‏‫‭‬‭گ4 1388

دیویی : 8‮فا‬1/62

کتابشناسی ملی : 1155203

شابک : 978-964-506-462-2

سال نشر : 1388

خرید نسخه چاپی : bookroom.ir

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

نظرات