کتاب پاکسازی آگاهی در 21 روز

کتابی برای شفای روح و رشد معنوی: پلی به عمیق ترین تمنای وجودتان

2.5 از 2 نظر

کتاب الکترونیکی پاکسازی آگاهی در 21 روز

حجم دانلود: 645.8 کیلو بایت
صفحات کتاب : 231

دبی فورد در کتاب پاکسازی آگاهی در 21 روز، فرآیندی سه مرحله ای را معرفی می کند که به ما قدرت رها کردن افکار مسموم و رفتار مخرب و در عوض رسیدن به آرامش عمیق درونی را می دهد. این سفر 21 روزه چشمان ما را به روی هر آنچه هستیم و می خواهیم باشیم، می گشاید.

پاکسازی آگاهی در 21 روز (Consciouness Cleanse) راهی است که بیست و یک شبانه روز را به ایجاد رابطه ای عمیق و عاشقانه میان روح و نیرویی بیکران اختصاص می دهد. نیرویی که شما را در رسیدن به برترین تجلی وجودتان به جنب وجوش وامی دارد. این سفر فرایندی است عمیق برای پاکسازی گذشته، پذیرش صادقانه ی حال و به تصویر کشیدن آینده ای متفاوت با هر آن چه در تصورتان می گنجد. قصد بر آن است که طی این سفر در بازسازی عرفانی، دگرگونی عاطفی و اتصال مجدد با عمیق ترین تمنای وجودتان غوطه ور شوید. این دوره ی پاکسازی به شما کمک می کند با رها کردن باورها و فرضیات غلط گذشته به رابطه ای ژرف و بی نظیر با عشقی بیکران دست یابید. عشقی که فقط با آشتی با خود، دیگران و زندگی کنونی تان میسر است.

دبی فورد (Debbie Ford) در عملی ترین و کاربردی ترین اثر خود، پاکسازی آگاهی در 21 روز، شما را با خود به سفری اکتشافی می برد. در این سفر پوسته خارجی ما برای عیان کردن گنج درون مان به زیبایی می ریزد.

اگر به طور جدی قصد کرده اید به سفر بیست ویک روزه پاکسازی آگاهی بروید به احتمال زیاد به این علت است که می دانید چیزی بسیار بیشتر و ارزنده تر از آن چه هم اکنون دارید در انتظار شماست. پس از این، میان مایگی در هیچ بخش زندگی تان جایی ندارد، چراکه یا باید رنج تان فزونی یابد یا اشتیاق تان برای رسیدن به برترین تجلی وجودتان! زین پس شما چیزی بیش از آن چه هم اکنون دارید، می خواهید و می دانید سزاوار آن هستید.

می دانید فرصت هایی هست که هنوز به آن دست نیافته اید و آماده اید به استقبال شان بروید. بنابراین امروز و همین لحظه بهترین زمان بازستاندن نیروی خویش از دنیای بیرون، هدایت آن به درون و آغاز سفری روحانی به مقصد جان است. تنها در این راه است که می توانید غبار از آگاهی خویش بردارید و روح انگیزترین وجه انسانی خویش را ببینید.

در بخشی از کتاب پاکسازی آگاهی در 21 روز می خوانیم:
سفر بیست ویک روزه ی پاکسازی آگاهی سفری معنوی برای بازستاندن نور درون شماست، اما بخش مهمی از این سفر تشخیص و پذیرش بخش های تاریک و کشمکش های ناتمام درون تان است. تاریکی چیزی نیست جز عدم حضور نور. تاریکی فقط به جایی رخنه می کند که سموم انباشته و موانع خودساخته وجود دارد. اکنون این فرصت را دارید که از گذشته عبور کنید و تمام محدودیت های خودساخته خویش را دور بریزید؛ آری تمامی آن ها را.

این بیست و یک روز برای شما فرصت و چالشی است تا خود را از اسارت هر آن چه هستید برهانید، بپذیریدشان و بر آن ها چیره گردید. فرصتی است برای بازستاندن هر آن چه در تاریکی مانده است و تبدیل آن به روشنایی. برای تضمین موفقیت خود در این راه فقط کافی است اشتیاق، صداقت، شهامت و بخشش داشته باشید.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب پاکسازی آگاهی در 21 روز

مشخصات کتاب پاکسازی آگاهی در 21 روز

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 231

کنگره : BL290‏‫‭/ف9پ2 1395

دیویی : 158/1

کتابشناسی ملی : 4058245

شابک : 978-964-236-710-8

سال نشر : 1395

نظرات درباره کتاب پاکسازی آگاهی در 21 روز