کتاب یادگیری الکترونیکی

راهنمای گام به گام

3 از 1 نظر

ناشر: شکیب

نویسنده:

کتاب الکترونیکی یادگیری الکترونیکی

حجم دانلود: 2.8 مگا بایت
صفحات کتاب : 171

کتاب راهنمای گام به گام یادگیری الکترونیکی نوشتۀ حسین علی محمد قاسمی، گامی اولیه جهت ساماندهی به آن دسته از محتواهای آموزشی است که به صورت ترکیبی یا الکترونیکی خالص، بر بستر شبکۀ ملی اطلاعات ارائه می شوند.

نیاز روزافزون جامعۀ اطلاعاتی به آموزش، عدم دسترسی به مراکز و امکانات آموزشی مناسب برای همگان و در همه جا، تنگناهای اقتصادی، کمبود مربیان، معلمان و اساتید مجرب و هزینه های گزافی که صرف آموزش های حضوری می شود، متخصصان را بر آن داشته که با کمک فناوری اطلاعات، روش های جدیدی برای آموزش ابداع نمایند که هم اقتصادی و باکیفیت باشند و هم بتوان با استفاده از آن ها، به طور همزمان کثیری از فراگیران را تحت پوشش آموزشی قرار داد.

محدودۀ پوشش این کتاب حوزۀ یادگیری دیجیتالی و موبایلی را دربردارد و شالوده ای از اصول کلی تولید محتوای الکترونیکی است که رعایت آن به ارتقای سطح کیفی محتوای الکترونیکی آموزشی منجر شود. الزامات و چارچوب های تولید محتوای الکترونیکی به ترتیب ارائه در این کتاب عبارتند از:

- تجزیه و تحلیل در دو سطح مدیریتی و آموزشی
- طراحی آموزشی محتوا
- تولید اجزا و محتوای الکترونیکی
- برگزاری دوره یادگیری الکترونیکی
- ارزشیابی

امروزه مفهوم سواد، دیگر «توان خواندن و نوشتن» نیست. تحولات سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهۀ اخیر، جهان را با یک بی سوادی اطلاعاتی نوین و نیاز همه گیر به بازآموزی و یادگیری مواجه ساخته است. اقدام به صدور گواهینامه بین المللی کاربری رایانه یکی از اقدامات جهانی در زمینه بازآموزی بوده است. روش های سنتی آموزش، دیگر پاسخگوی این حجم عظیم تقاضا برای آموزش نیست. نهضت سوادآموزی الکترونیکی به جای سوادآموزی متعارف، به عنوان یک راهکار برای گذر به جامعه اطلاعاتی مطرح شده است.

در یک فضای آموزشی این چنینی برخلاف آموزش سنتی، افراد به اندازۀ توانایی خود از موضوعات بهره مند می گردند. با توجه به این موارد می توان اذعان داشت که یادگیری الکترونیکی شاید دیگر تنها یک انتخاب از میان گزینه های آموزشی ممکن نیست، بلکه گرایش به رویکرد یادگیری الکترونیکی و فاصله گرفتن از آموزش های کاملاً سنتی، امری ضروری و اجتناب ناپذیر تلقی می گردد.

هدف سازمان فناوری اطلاعات ایران به عنوان مرجع مدیریت توسعه فناوری اطلاعات کشور و تأمین زیرساخت اطلاعاتی و ارتباطی کشور از تشویق حرکت به سمت تولید و عرضه محتوای الکترونیکی، فراهم نمودن امکان دسترسی یکسان، رایگان و جستجوپذیر دوره های آموزشی و ایجاد فضای آموزشی یکنواخت برای اقشار مختلف در هر نقطه و بهینه سازی شیوه های ارائه مطالب به منظور یادگیری عمیق تر و جدی تر است.

در بخشی از کتاب راهنمای گام به گام یادگیری الکترونیکی می خوانیم:

ارزشیابی از مهم ترین مسائل عمده تعلیم و تربیت بشمار می رود که بدون استمرار دقیق آن، رسیدن به اهداف مورد نظر به صورت مطلوب، ناممکن خواهد بود. در آموزش سنتی ارزشیابی به عنوان آخرین حلقه ی فرایند یاددهی-یادگیری تلقی می شود که در پایان دوره آموزشی برای جدا کردن فراگیران با توانایی یادگیری متفاوت به کار می رفت. اما امروزه ارزشیابی را بخش جدایی ناپذیر فرایند یاددهی - یادگیری می دانند که همراه با آموزش و در ارتباط تنگاتنگ با آن، به گونه ای مستمر انجام می گیرد و به جای تاکید بر طبقه بندی فراگیران و مقایسه آنان با یکدیگر، هدایت یادگیری آنان را مرکز توجه قرار می دهند.

از سوی دیگر با توسعه دوره های یادگیری الکترونیکی توجه به ارزشیابی کیفی این دوره ها از چند جهت حائز اهمیت است؛
- مدیران و دست اندرکاران این دوره ها برای افزایش کیفیت دوره ها به خودارزیابی مداوم نیاز دارند.
- شناسایی دوره های الکترونیکی با کیفیت در سطوح ملی و بین المللی به توسعه افق فعالیت های این حوزه کمک می کند.
- توسعه یادگیری الکترونیکی امکان توجه به فراگیر محوری را در آموزشی فراهم می سازد و فراگیران می توانند با شناسایی دوره های باکیفیت برای شرکت در آن ها دست به انتخاب بزنند.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب یادگیری الکترونیکی

مشخصات کتاب یادگیری الکترونیکی

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 171

کنگره : ‏‫‬‭LB۱۰۲۸/۵‏‫‬‭/م۳ر۲ ۱۳۹۴

دیویی : ‏‫‬‭۳۷۱/۳۳۴

کتابشناسی ملی : 4018975

شابک : ‫‬‭978-964-2695-99-7

سال نشر : 1394

نظرات درباره کتاب یادگیری الکترونیکی