کتاب قصه های بابام

5 از 3 نظر

کتاب صوتی قصه های بابام

حجم دانلود: 275.4 مگا بایت

کتاب صوتی قصه های بابام اثر ارسکین کالدول، دربردارنده 14 داستان به هم پیوسته است که از زبان یک نوجوان روایت می شود و شامل حکایت هایی است که بر وی و پدر ندانم کارش می گذرد.

در اغلب داستان های کتاب صوتی قصه های بابام، پدر که نمونه یک آمریکایی شهرستانی اوایل قرن بیستم است با زرنگ بازی ها و دوز و کلک هایش سعی می کند از راه میان بر زودتر به پول و پله برسد اما در نهایت رسوا می شود و دردسری جدید به وجود می آید.

ارسکین کالدول (Erskine Caldwell) نویسنده برجسته آمریکایی در سال 1903 متولد گردید. آثار کالدول همه مملو از ریش خند است که طبقه مخصوصی از اجتماع را مورد تحقیر قرار می دهد. این طبقه در کتاب های کالدول آدم هایی هستند که وجود دیگران را برای آسایش خویش ناچیز می شمرند.

در بخشی از کتاب صوتی قصه های بابام می شنویم:

کاغذها و نامه ها کف ایوان پخش شد. مامان خم شد و مشتی نامه را از میان آن ها قاپید، جمله ای از یک نامه خواند و بنا کرد زار زار گریه کردن. باباجانم بلند شد رفت پهلوش:
مارتا جونم! چته قربونت برم؟
مامان که دوباره داشت اشک هایش را با گوشه پیشبندش پاک می کرد هق هق کنان گفت:
نامه هام!... همه نامه های عاشقونه خواستگارهای قدیم ام که با خون دل نگه شون داشته بودم!... همه نامه هایی که خودت برام نوشته بودی، موریس!... آخ!... نگاه کن ببین چه بلایی سرشون آوردی!
اما آخه، مارتا جونم! این ها دیگه خیلی کهنه شده بودن. اگر دل ات خواسته باشد هر وقت فرصت پیدا کنم خودم دوباره برات می نویسم!
نامه های تازه را می خوام چی کار؟ من همون نامه های قدیمو دلم می خواد نگه دارم.
و این بار چنان زد زیر گریه که طفلک باباجانم به کلی دست و پاش را گم کرد. رفت تا ته ایوان و برگشت. مامان ام خم شد و تا جایی که دامن پیشبندش جا داشت نامه ها را ریخت توش.
باباجانم گفت: خودم سر فرصت دوباره برات نامه می نویسم، مارتا...
مامان ام بلند شد: تصور می کنم تو باید نسبت به نامه های خواستگارهای قدیم من احترام بیشتری قایل باشی، حتی اگه برای نامه های خودت هم یه پول سیاه ارزش قایل نشی.
گوشه های دامن پیشبندش را که از نامه پُر شده بود جمع کرد رفت تو خانه در را به ضرب پشت سرش بست.
بابام شروع کرد از این سر ایوان به آن سر ایوان رو نامه ها و آشغال و کاغذها و دفترچه های سرود روزهای یکشنبه مامان ام قدم زدن و از لج اش تا جایی که می شد پاهای اش را رو آن ها کوبیدن.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها کتاب قصه های بابام

مشخصات کتاب قصه های بابام

نوع اثر : کتاب

نظرات درباره کتاب قصه های بابام

98919****4470

عالی بود 😊😊❤️❤️

1399/10/27

پاسخ